تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گيري شرکت توزيع برق استان اصفهان)

تدوين سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس تحليل شغل فردمحور (مورد مطالعه: واحد لوازم اندازه گيري شرکت توزيع برق استان اصفهان)

نویسندگان: سماواتيان حسين | نوري ابولقاسم | موسوي زهره | قيصري صبا
کلیدواژه ها: شبکه اطلاعات شغلي | تحليل شغل کارکردي و ارزيابي عملکرد فرد محور | تحليل شغل فرد محور

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها