بررسي ارتباط بين اقلام صورت جريان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده بر حسب اندازه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي ارتباط بين اقلام صورت جريان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده بر حسب اندازه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: قنبري مقدم تکتم | جعفري مهدي
کلیدواژه ها: ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده | صورت جريان وجوه نقد | ارزش افزوده اقتصادي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها