تاثير کارکرد سيستم بهاي تمام شده بر باور مديريت از مربوط و مفيد بودن داده هاي حاصل از اين سيستم (مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي ايران)

تاثير کارکرد سيستم بهاي تمام شده بر باور مديريت از مربوط و مفيد بودن داده هاي حاصل از اين سيستم (مطالعه موردي: صنعت پتروشيمي ايران)

 

 

نویسندگان: شيخي علي | خواجوي شکراله | حلاج محمد
کلیدواژه ها: کارکرد سيستم بهاي تمام شده | مربوط بودن اطلاعات | صنعت پتروشيمي ايران | مفيد بودن اطلاعات

چکیده:

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها