حسابداری مدیریت

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)  ، حسابداری مدیریت را اینگونه تعریف نموده است :
” حسابداری مدیریت فرآیند تشخیص، اندازه گیری، انباشت، تحلیل، تنظیم، تفسیر و ارتباط اطلاعات ( مالی و عملیاتی ) است که برای برنامه ریزی،  ارزیابی و کنترل سازمان و حصول اطمینان از حسابداری و نحوه استفاده از منابع مربوط مورد استفاده مدیران قرار می‌گیرد”.

انجمن حسابداران مدیریت (IMA)، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می‌کند :
حسابداری مدیریت عبارت است از فرآیند تشخیص، اندازه گیری، جمع آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیت‌های سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه ” .

بنا به تعریف موسسه حسابداران خبره(CIMA)، بزرگترین مرجع بین المللی حسابداری مدیریت دنیا، حسابداری مدیریت اینگونه تعریف شده است:
حسابداری مدیریت، بکارگیری اصول حسابداری و مدیریت مالی برای خلق، حفظ، ذخیره سازی و افزایش ارزش در نظر ذینفعان سازمان‌های انتفاعی یا غیر انتفاعی دولتی یا خصوصی است. حسابداری مدیریت بخش جداناپذیر حوزه مدیریت است که اطلاعات مرتبط با اهداف زیر را شناسایی، تولید، ارائه و تفسیر می‌کند:

 • لوگوی پنکو
  کمک به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و طراحی استراتژی‌های سازمانی
 • لوگوی پنکو
  برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدیت فعالیت‌ها
 • لوگوی پنکو
  تعیین ساختار سرمایه و تامین منابع مالی این ساختار
 • لوگوی پنکو
  طراحی استراتژی‌های انگیزشی برای مدیران ارشد و ذینفعان
 • لوگوی پنکو
  کمک به اتخاذ تصمیمات عملیاتی
 • لوگوی پنکو
  کنترل عملیات و حصول اطمینان از کارایی استفاده از منابع
 • لوگوی پنکو
  اندازه گیری و گزارش دهی عملکرد مالی و غیر مالی به مدیران و دیگر ذینفعان
 • لوگوی پنکو
  حراست از دارایی‌های مشهود و نامشهود
 • لوگوی پنکو
  اجرای فرآیندهای اداره سازمان، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

ویدیو‌های آموزشی

نرم‌افزارهای زیرمجموعه

حسابداری مدیریتی به لحاظ ماهیت، یک فرآیند و یک سیستم است که به کار گردآوری اطلاعات و اندازه گیری می‌پردازد و حوزه عملکرد آن در قالب اطلاعات عملیاتی و اطلاعات مالی متبلور می‌شود و هدف آن بعنوان ابزاری کارآمد در اختیار مدیران به منظور کمک به سازمان در جهت  دستیابی به اهداف عالیه خود می‌باشد. نقش حسابداری مدیریتی را در تحلیل می‌توان ایجاد راهکارهایی برای دریافت اطلاعات گذشته، حال و برنامه‌های آینده، استنتاج شده از عوامل بیرونی و درون سازمانی دانست تا با استفاده از ابزارهایی در قالب مدل‌های قابل فهم، اطلاعات مناسب را تهیه و به موقع در اختیار مدیریت قرار دهد و این اطلاعات را به گونه‌ای تفسیر نماید که امکان ارزیابی واحدهای داخلی و محصولات تولیدی فراهم شود و تصمیم گیری را با فراهم آوردن اطلاعات موثر در تقابل با مشکلات فراسوی بنگاه اقتصادی تسهیل کند و نیز امکان تمرکز بر وقایع آینده از طریق آماده نمودن زمینه برای برنامه ریزی‌های استراتژیک را بوجود می‌آورد . حسابداری مدیریتی می‌تواند در شناسایی و اصلاح روش‌های کار برای کنترل و بازنگری فعالیت‌ها ، نقش بسیار ارزنده ای را ایفا کند و از طریق مقایسه اهداف پیش بینی شده با عملکرد واقعی، انحرافات بوجود آمده را شناسایی و با تحلیل و تفسیر آنها، راهکارهای متناسب در جهت اصلاح ساختار و فعالیت‌ها را به مدیریت ارائه دهد .

سازمان‌های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده‌ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌ها،بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها ،موسسه‌های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمان‌ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام‌های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیت‌های خود را فراهم آورند.مدیران در سال‌های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالش‌های زیر روبرو هستند

 • لوگوی پنکو
  تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
 • لوگوی پنکو
  اتصال برنامه‌های عملیاتی به استراتژی‌ها
 • لوگوی پنکو
  تعیین شاخص‌های عملکردی و مدیریت آنها
 • لوگوی پنکو
  بهبود فرایندها
 • لوگوی پنکو
  ارزیابی گزینه‌های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
 • لوگوی پنکو
  همسو ساختن فعالیت‌ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان

مهم‌ترین امکانات نرم‌افزار الماس
این نرم افزار امکانات زیر را در اختیار کاربر قرار می دهد:

قیمت تمام شده خدمات بخش عمومی و دولتی

محاسبه قیمت تمام شده با روش (ABC)

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

مدیریت و ارزیابی عملکرد

...

error: