معرفی مقالات فارسی  \  انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی و اخلاقی

انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن جنبه‌های مالی و اخلاقی


دانشجو آذر جوادی استاد راهنما فریماه مخاطب رفیعی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی صنایع سال انتشار: 1393

اصول اخلاقی انتخاب سبد سهام تصمیم‌‌گیری چند معیاره صندوق سرمایه‌گذاری عملکرد مالی گردش سرمایه مسئولیت اجتماعی

چکیده: بدون شک یکی از مهم ترین بحث‌ها پیرامون موضوع انتخاب سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت آن بحث سرمایه‌گذاری اخلاقی است. هر چند تا کنون به‌صورت صریح به شرح این مسئله که آیا یکپارچه‌سازی اهداف اخلاقی و مالی برای بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری ‚مدل را ازنظر کیفیت مالی بهتر خواهد کرد، ویا با توجه به دوگانگی بین وجوهات سرمایه‌گذاری اخلاقی و غیراخلاقی‚آیا سرمایه‌گذاران حاضر به پذیرش عملکرد مالی کم‌تر از حد مطلوب برای دنبال کردن اهداف اجتماعی یا اخلاقی هستند یا خیر پرداخته نشده است، لیکن در چند دهه ی اخیر جنبش سرمایه‌گذاری اخلاقی دارای حرکت عظیمی‌در سراسر جهان شده است. در پژوهش حاضریک چهار چوب تصمیم‌گیری چند معیاره ی سه مرحله‌ای جامع برای انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بر اساس معیار‌های مالی و اخلاقی ارائه شده است. جامعه ی آماری تحقیق مدیران شرکت‌های عضو بورس در شهر اصفهان می‌باشند. براساس چهارچوب ذکر شده، در مرحله ی اول از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی نظام‌مند دارایی‌ها بر اساس معیارهای اخلاقی استفاده کردیم، در مرحله دوم برای اندازه‌گیری کیفیت دارایی‌ها بر اساس معیارهای مالی یک روش تصمیم‌گیری چند معیاره ی فازی را به کار گرفتیم و در مرحله ی آخر دو مدل بهینه‌سازی ترکیبی برای ایجاد توازن بین سبدهای سرمایه‌گذاری قابل رشد ازلحاظ مالی و سبدهای سرمایه‌گذاری نویدبخش ازلحاظ اخلاقی ارائه شد. در مدل اول معیارهای اخلاقی به عنوان محدودیت‌های مدل در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از حل این مدل نشان داد که در یک سرمایه‌گذاری فرضی بیشترین تخصیص سرمایه متعلق به شرکت‌های کاشی تکسرام، شرکت صنعتی اردکان وشرکت تولید مواد اولیه مصنوعی به ترتیب بارتبه‌های مالی0/172118، 0/229847و0/113531و رتبه اخلاقی 0/073807، 0/086908و0/072726 می‌باشد. این شرکت‌ها بالاترین رتبه ی مالی را در بین شرکت‌های دیگر دارا می‌باشند و رتبه ی اخلاقی آن‌ها در گروه شرکت‌های با رتبه اخلاقی بالا است. در مدل دوم معیار‌های اخلاقی به عنوان هدف در کنار هدف مالی قرار گرفته شد. نتایج حاصل از حل این مدل نشان داد که اضافه شدن معیارهای اخلاقی در انتخاب سبد سهام، تغییر چندانی درمدل از نظر کیفیت مالی نسبت به مدل اول ایجاد نکرده است اما با این وجود می‌تواند به عنوان یک مدل کارا برای سرمایه‌گذار استفاده شود.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: