معرفی مقالات فارسی  \  بررسی تاثیر چشم انداز و فضای سبز شهری در ارزش اقتصادی املاک شهر اصفهان

بررسی تاثیر چشم انداز و فضای سبز شهری در ارزش اقتصادی املاک شهر اصفهان


دانشجو مینا قاسمی استاد راهنما علیرضا سفیانیان سیما فاخران اصفهانی علیرضا موسوی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده منابع طبیعی سال انتشار: 1393

فضای سبز شهری ارزش اقتصادی اصفهان (شهر) تابع قیمت هدانیک بوم‌شناسی سیمای سرزمین چشم‌انداز

چکیده: رشد روز‌افزون شهرنشینی و توسعه سریع شهر‌ها سبب تبدیل بسیاری از فضا‌های سبز به سازه‌های ساختمانی و تخریب بی‌رویه اکوسیستم طبیعی شده است. فضای سبز با کارکرد‌های اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی که دارد نقش بسزایی را در بهبود کیفیت زندگی در شهر‌ها و دستیابی به شهر پایدار ایفا می‌کند. میزان فضای سبز شهری یکی از مهم‌ترین معیار‌ها در رفاه شهروندان است. فضا‌های سبز شهری خدمات مصرفی مستقیم و غیر مستقیم همچون تفرج، تصفیه هوا، کاهش آلودگی صوتی و خدمات غیر مصرفی (ارزش وجودی) بی‌شماری را ارائه می‌دهد که در بازار‌های رسمی و غیر‌رسمی مبادله نمی‌گردد. بر همین اساس اغلب بنظر می‌رسد که ارزش اجتماعی-اقتصادی فاکتور‌های زیست‌محیطی به میزان کافی در اولویت‌بندی‌های سیاسی منعکس نشده است. اگر بتوان ارزش اقتصادی فضا‌های سبز از طریق تاثیر آن بر قیمت خانه نشان داد، این امر وضعیت فضا‌های سبز موجود را در فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی ارتقا می‌بخشد. اهداف این مطالعه کمی‌سازی مجموعه‌ای از متریک‌های سیمای سرزمین به‌منظور تخمین و توصیف فضا‌های سبز در شهر اصفهان می‌باشد و هم‌چنین برآورد درجه‌ای که ارزش املاک و مستغلات با‌توجه به کارکرد‌های اکوسیستمی فضا‌های سبز تغییر می‌کند. در این مطالعه ما با درنظرگرفتن شاخص‌های الگوی سیمای سرزمین به تعیین تمایل به پرداخت افراد برای ویژگی‌های عملکردی فضای سبز در تصمیم‌گیری برای خرید خانه می‌پردازیم. این مطالعه در دو منطقه شهرداری (شامل مناطق 6 و 8 با بیشترین و کمترین سرانه فضای سبز) در شهر اصفهان تمرکز دارد. در این مطالعه روش ارزش-گذاری هدانیک برای تخمین سهم الگوی فضای سبز در قیمت یک خانه استفاده شده است. این ارزش سپس می‌تواند بمنظور دست یافتن به تمایل به پرداخت حاشیه‌ای افراد برای فواید اکولوژیک فضا‌های سبز مورد استفاده قرار گیرد. نرم‌افزار‌های ArcGIS 10 و FRAGSTATS 3.3 برای محاسبه متریک‌های سیمای سرزمین شامل NP ( تعداد لکه‌ها)، PLAND (درصد سیمای سرزمین)، ED (تراکم حاشیه) مورد استفاده قرار گرفت. اثر دید به فضای سبز و فاصله از پارک، و فاکتور آلودگی صوتی در قیمت هر متر‌مربع واحد‌های مسکونی در مناطق مورد مطالعه تخمین زده‌شد. نتایج نشان داد که در مدل‌ هدانیک، برخی از متغیر‌های سیمای سرزمین هم‌چون اندازه لکه و تراکم حاشیه از نظر آماری معنی‌دار بودند. متغیر‌های مرتبط با اندازه لکه که دارای علامت مثبت است، اولویت برای فضای سبز بزرگتر را نشان می‌دهد. تراکم حاشیه نیز که مثبت است، اولویت برای لکه‌های طبیعی بیشتر و ناهموار را نشان می‌دهد. در منطقه 6 با افزایش هر 10 هکتار در مساحت لکه فضای سبز قیمت هر متر‌مربع واحد‌های مسکونی 1800 هزار ریال ، و در منطقه 8 با افزایش هر هکتار در مساحت فضای سبز قیمت هر متر‌مربع واحد‌های مسکونی 850 هزار ریال افزایش می‌یابد. یافته-های این تحقیق می‌تواند در طراحی و حفظ فضای سبز شهری در شهر اصفهان اجرا شود.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: