معرفی مقالات فارسی  \  تاثیر رتبه نظام راهبری شرکت بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام

تاثیر رتبه نظام راهبری شرکت بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش سهام


دانشجو بهاران گل چوبیان استاد راهنما غلامرضا کردستانی حسین کاظمی


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده مدیریت و حسابداری سال انتشار: 1392

ارزش بازار سهام اطلاعات حسابداری برنامه راهبردی حاکمیت شرکتی سود شرکت گزارشگری مالی

چکیده: تحقیق حاضر به بررسی تاثیر رتبه نظام راهبری شرکت بر میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سالهای 1382 تا پایان 1390 می پردازد . در این تحقیق رتبه نظام راهبری شرکت با استفاده از 12 مولفه نظام راهبری محاسبه شده و در نهایت تاثیر رتبه بدست آمده بر محتوای اطلاعاتی سود سنجیده شده است . برای این منظور از 3 مدل و روش "داده های ترکیبی" استفاده شده است که در مدل (1) فرض اینکه سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد مورد سنجش قرار گرفته و در مدل های (2) و (3) به ترتیب تاثیر رتبه نظام راهبری بر محتوای اطلاعاتی سود بدون حضور متغیرهای مداخله گر و با حضور متغیر های مداخله گر (زیان دهی شرکت ، اندازه شرکت ، اهرم مالی شرکت و فرصت رشد) مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج تحقیق حاکی از این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد ولی نظام راهبری قوری محتوای اطلاعاتی سود شرکتها را افزایش نمی دهد .

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: