منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  شيوه هاي برنامه ريزي  \  برنامه ريزي واحدهاي كسب و كار استراتژيك(SBU)

برنامه ريزي واحدهاي كسب و كار استراتژيك(SBU)

در دوران بعد از جنگ جهاني دوم، بدنبال شكل‌گيري سازمانهاي تجاري و صنعتي بزرگ با شيوه‌هاي مديريتي متمركز، بحرانهاي جدي براي اينگونه سازمانها پديدار شد كه از جمله برخي دلايل آن مي‌توان به كندي عمليات تصميم‌گيري، پيچيدگي عمليات هماهنگي، كاهش توان تحرك و عدم كارايي در پاسخ به تغييرات محيطي اشاره كرد. براي حل مشكلات مذكور، شكستن سازمانهاي بزرگ به سازمانهاي كوچك و نيز برنامه‌ريزي استراتژيك در سطوح واحدهاي كوچكتر مطرح گرديد. بدين ترتيب طرح ايده برنامه‌ريزي در سطح واحد استراتژيك در سالهاي 1970 از سوي شركت جنرال الكتريك براي حل مشكل ناشي از توسعه سازماني اين كمپاني، مطرح شد.
بر اساس اين مفهوم، واحدهاي كسب و كار استراتژيك مجموعه‌هايي كوچك بصورت نسبي، خود مختار و مستقل بعنوان مراكزي مسئول و سودآور تعريف شدند كه به دلايل پيچيدگي‌هاي كمتر سازماني و مديريتي، امكان برنامه‌ريزي كاراتر در آنها بيشتر بود. بدين ترتيب با شكست سازمانهاي بزرگ به واحدهاي نسبتا مستقل استراتژيك، سازمانها توانستند به منافعي از جمله موارد ذيل دست يابند :
1.افزايش سرعت عمل سازماني
2.سهولت هماهنگي درون سازماني
3.تفويض مسئوليت سوددهي به سطوح پايينتر و نقاط متعدد سازمان
4.افزايش تحرك سازمان در پاسخگويي به تحولات محيطي
5.افزايش توان رقابت
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: