سوابق اجرایی  \  دوره‌هاي آموزشي داخلي

دوره‌هاي آموزشي داخلي

گسترش روز افزون علم و فناوري باعث شكل گيري ساختارهاي سازماني متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازماني براي هماهنگ شدن با اين تغييرات سريع و رو به رشد كانال هاي ارتباطي درون سازماني خود را مناسب با اين تحولات تغيير داده است. در چنين شرايطي سازمان موفق، سازماني است كه با توجه به دانش روز و فناوري پيشرفته خود را به سوي ترقي و پيشرفت هدايت كند.
سازمانها از اركان مهمي از قبيل سرمايه ، نيروي انساني ، فناوري و مديريت تشكيل يافته اند كه به زعم بسياري از صاحبنظران نيروي انساني مهمترين ركن در اين بين است زيرا كارآيي سازمان منوط به انجام وظايف درست و صحيح اين نيروها در دايره صفي و ستادي است. از آنجايي كه حدود ?? درصد از منابع و سرمايه سازمانها را منابع انساني تشكيل مي دهد لذا تامين اين سرمايه انساني مستلزم انجام فعاليتهاي آموزشي منظم و مستمر در تمامي سطوح سازماني است. پرورش انسانهاي زبده و ماهر كه از آن به عنوان توسعه منابع نيروي انساني ياد مي شود ضرورت اجتناب ناپذيري است كه سازمانها براي بقا و پيشرفت در جهان پر تغيير و تحول امروزي سخت بدان نيازمندند .
از اين روي دپارتمان آموزش گروه مشاوران پنكو به عنوان يكي از بخش‌هاي پيشرو در حوزه ارائه آموزش‌هاي تخصصي برگزاري دوره‌هاي كاربردي مديريتي جهت افزايش مهارت‌هاي علمي و كاربردي در بخش دولت و صنعت را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرارداده است و در طراحي اين دوره‌هاي آموزشي سعي دارد نحوه آموزش با ديدگاه كاملاً كاربردي به توانمندي فراگيران پس از گذراندن آن دوره منجر شود.
گروه مشاوران پنكو از ابتداي تاسيس تا كنون طراحي و اجراي سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي با مدرسين برتر خارجي را يكي از وظايف كليدي خود قرار داده و در اين مدت موفق به برگزاري ده‌ها دوره با كيفيت با حضور بهترين اساتيد دنيا براي سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي شده است که فهرست آن به شرح زير است:

 

دوره‌هاي آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي

رديف

نام كارگاه

مدرس

تاريخ

مكان

1

كارگاه يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

خرداد 1387

قزوين

2

كارگاه يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

تير 1387

كرج

3

كارگاه سه روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

تير 1387

مشهد

4

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

مرداد 1387

اصفهان

5

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

مرداد 1387

شيراز

6

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

مرداد 1387

تبريز

7

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

آبان 1387

سازمان صدا و سيما ـ زيباكنار

8

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

آبان 1387

سمنان

9

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

دي 1387

چابهار

10

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

دي 1387

تهران

11

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

بهمن 1387

كيش

12

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

اسفند 1387

رشت

13

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

اسفند 1387

محلات

14

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

اسفند 1387

سازمان هوا و فضا

15

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه قيمت تمام شده در شهرداري‌ها

آندرو ليمAndrew Lim

26 فروردين 1388

هتل المپيك

16

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه قيمت تمام شده در شهرداري‌ها

آندرو ليمAndrew Lim

27 فروردين 1388

هتل المپيك

17

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

فروردين 1388

وزارت كار و امور اجتماعي

18

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

ارديبهشت 1388

بوشهر

19

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

ارديبهشت 1388

كرمان

20

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

خرداد 1388

سمنان

21

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

خرداد 1388

زنجان

22

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

تير 1388

اروميه

23

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

تير 1388

گرگان

24

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمراني

دكتر شفيق حسينDr.shaffick Hosein

14-13 تير 1388

سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

25

كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

16 تير 1388

سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

26

كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

19 تير 1388سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

27

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمراني

دكتر شفيق حسينDr.shaffick Hosein

21-20 تير 1388

سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

28

كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

24 تير 1388

سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

29

كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي در بخش بهداشت و درمان

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

25 تير 1388

سازمان همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيما

30

كارگاه حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي در بانك ها

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

28 تير 1388

مركز آموزش بانك سپه

31

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

مرداد 1388

كرمانشاه

32

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

مرداد 1388

زاهدان

33

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

مرداد 1388

خرم آباد

34

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

مرداد 1388

شهركرد

35

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي و علي غلامي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

مهر1388

اهواز

36

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

10-9 آذر 1388

سازمان مناطق آزاد

37

كارگاه تلفيق بودجه‌ريزي، برنامه ريزي و پيش بيني

آبري جواچيمAubrey Joachim- رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA

29 دي 1388

سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما

38

كارگاه بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور

جرمي هوپJeremy Hope- مبدع فراسوي بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور

29 دي 1388

سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما

39

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

عليرضا صراف و علي غلامي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

دي 1388

اروميه

40

كارگاه تلفيق بودجه‌ريزي، برنامه ريزي و پيش بيني

آبري جواچيمAubrey Joachim- رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA

1 بهمن 1388

سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما

41

كارگاه بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور

جرمي هوپJeremy Hope- مبدع فراسوي بودجه‌ريزي و پيش بيني شناور

1 بهمن 1388

سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما

42

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

1 بهمن 1388

سالن همايش هاي بين المللي رازي

43

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداري‌ها

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

20 بهمن و 5 اسفند 1388

شهرداري تهران

44

كارگاه دو روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

4-3 اسفند 1388

سازمان منطقه آزاد كيش

45

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

14 تير 1389

استانداري مركزي

46

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

14 تير 1389

استانداري فارس

47

كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

عرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

9 مرداد 1389

پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

48

كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

عرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

10 مرداد 1389

پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

49

كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

عرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

11 مرداد 1389

پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

50

كارگاه آموزشي كاربري نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

عرفان غلامي - محمد حسن آبادي - مدرسين گروه مشاوران پنكو

12 مرداد 1389

پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي

51

دوره يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزي

دكتر مارك رابينسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي صندوق بين المللي پول

14 مرداد 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

52

دوره يك روزه استقرار موفق نظام بودجه‌ريزي عملياتي

دكتر آرو راساپان - مشاور ارشد بودجه‌ريزي عملياتي دولت مالزي

19 مرداد 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

53

دوره يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزي

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

10 آبان 1389

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

54

كارگاه بودجه‌ريزي عملياتي- مطالعه موردي و ارائه نرم‌افزار

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

25 آبان 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

55

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

15 آذر 1389

سازمان آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

56

دوره آموزشي يك روزه نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

علي غلامي - مدرس گروه مشاوران پنكو

16 آذر 1389

سازمان آب و فاضلاب روستايي استان كرمانشاه

57

دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي و محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

11 دي 1389

كانون اسلامي انصار

58

دوره آموزشي دو روزه نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي

علي غلامي - مدرس گروه مشاوران پنكو

13-12 دي 1389

كانون اسلامي انصار

59

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

23 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

60

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي پيشرفته

محمد حسن آباديو عليرضا صراف- مدرسين گروه مشاوران پنكو

25 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

61

دوره آموزشي يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي - مدرس گروه مشاوران پنكو

27 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

62

دوره آموزشي يك روزه حسابداري تعهدي

قدرت الله طالب نيا ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

8 اسفند 1389

كانون اسلامي انصار

63

دوره يك روزه گام به گام بودجه‌ريزي عملياتي (ويژه مديران)

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

21 خرداد 1390

كانون اسلامي انصار

64

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي اداره كل برنامه و بودجه شهرداري تهران

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

23 خرداد 1390

شهرداري تهران

65

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

23 خرداد 1390

شهرداري تهران

66

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

30 خرداد 1390

شهرداري اسلامشهر

67

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

31 خرداد 1390

شهرداري تهران

68

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

12 تير 1390

شهرداري تهران

69

دوره يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي (دوره عمومي)

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

19 تير 1390

شهرداري تهران

70

گام به گام بودجه‌ريزي عملياتي در بخش دولتي و عمومي ويژه مديران

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

23 تير 1390

كانون اسلامي انصار

71

بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت پروژه هاي عمراني

فرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

25 تير 1390

كانون اسلامي انصار

72

دوره بودجه‌ريزي عملياتي ويژه مديران شهرداري تهران

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

2 مرداد 1390

شهرداري تهران

73

پنجمين دوره بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

18 مرداد 1390

شهرداري تهران

74

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

14 شهريور 1390

هتل فردوسي (معاونت فني و عمراني شهرداري تهران)

75

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

15 شهريور 1390

هتل فردوسي (معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران)

76

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

19 شهريور 1390

هتل فردوسي (خدمات شهري شهرداري تهران)

77

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

20 شهريور 1390

هتل فردوسي ( شهرداران نواحي شهرداري تهران)

78

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

23 شهريور 1390

مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور

79

دوره آموزشي يك روزه بودجه‌ريزي عملياتي

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

30 شهريور 1390

مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور

80

كليات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه

فرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

30 شهريور 1390

مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور

81

دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شده

علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

22 شهريور 1390

كانون اسلامي انصار

82

دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شده

علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

16 مهر 1390

كانون اسلامي انصار

83

دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي بودجه‌ريزي و مديريت عملكرد

علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

17 مهر 1390

كانون اسلامي انصار

84

دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي محاسبه قيمت تمام شده

علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

19 مهر 1390

كانون اسلامي انصار

85

دوره آموزشي نرم‌افزار بودجه‌ريزي عملياتي بودجه‌ريزي و مديريت عملكرد

علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

20 مهر 1390

كانون اسلامي انصار

86 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 23 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
87 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو 30 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
88 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 13 بهمن 1390
سازمان مديريت صنعتي
89 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 17 بهمن 1390
شهرداري منطقه 3 تهران
90 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 19 بهمن 1390
شهرداري منطقه 3 تهران
91 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 1 آبان 1390
كانون اسلامي انصار
92 دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شده
علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو 4 آبان 1390
پژوهشكده جهاد دانشگاهي
93 دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (2) بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملكرد
علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو 5 آبان 1390 پژوهشكده جهاد دانشگاهي
94 دوره آموزشي كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه‌ريزي عملياتي
عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو 3 آبان 1390 كانون اسلامي انصار
95 دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شده علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو 21 دي 1390 پژوهشكده جهاد دانشگاهي
96
دوره آموزشي نرم افزار بودجه‌ريزي عملياتي (2) بودجه ريزي عملياتي و مديريت عملكرد علي غلامي و آرش علي اكبري ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو 22 دي 1390
پژوهشكده جهاد دانشگاهي
97 دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي و پروژه هاي عمراني
مهندس فتح اله پور - مدرس گروه مشاوران پنكو 28 دي 1390
كانون اسلامي انصار
98
دوره آموزشي بودجه‌ريزي عملياتي در شهرداريها
عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو 29 دي 1390
كانون اسلامي انصار
دوره هاي آموزشي محاسبه و مديريت قيمت تمام شده

 

رديف

نام كارگاه

مدرس

تاريخ

مكان

1

كارگاه هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بنادر

آندرو ليمAndrew Lim

17 ارديبهشت 1387

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

2

كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات درماني با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)مطالعه موردي بيمارستانChangi Generalسنگاپور با استفاده از دومين نرم افزار برترABC/Mدر دنيا

آندرو ليمAndrew Lim

18 ارديبهشت 1387

تالار بزرگ كشور

3

كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات امور مالياتي با استفاده از تكنيك هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)

آندرو ليمAndrew Lim

19 ارديبهشت 1387

تالار بزرگ كشور

4

كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولت

آبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA

15 مهر 1387

هتل المپيك

5

كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولت

آبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA

16 مهر 1387

هتل المپيك

6

كارگاه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در شهرداري ها

آبري جواچيمAubrey Joachim-رييس موسسه حسابداران مديريت خبرهCIMA

17 مهر 1387

هتل المپيك

7

كارگاه هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت و نرم افزارABC/M

آندره سانسورينو، مدير عامل شركت نرم افزاريMy ABCM

30 دي 1388

سالن همايش هاي بين المللي رازي

8

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده

دنيز بتومنDeniz Batumanمشاور ارشد هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

18 مرداد 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

9

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات در دولت

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

22 آبان 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

10

دوره آموزشي يك روزه چالش هاي اجرايي استقرار حسابداري تعهدي

آلن بارتونAllan Barton -طراح نظام حسابداري تعهدي وGFSدولت استراليا

22 آبان 1389

سالن همايش هاي بين المللي رازي

11

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكواستانداري استان كرمانشاه

12

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

24 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

13

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

7 اسفند 1389

كارخانه سيمان داراب

14

دوره دو روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده

عليرضا صراف و علي غلامي ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو

27-26 ارديبهشت 1390

سازمان جهاد كشاورزي رشت

15

دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

24 خرداد 1390

وزارت بازرگاني

16

محاسبه و مديريت قيمت تمام شده به روش هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت(ABC/M)

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

28 تير 1390

كانون اسلامي انصار

17

هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

5 مرداد 1390

كانون اسلامي انصار

18

محاسبه و مديريت قيمت تمام شده ويژه شهرداري ها

محمد حسن آبادي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

6 مرداد 1390

كانون اسلامي انصار

19

آموزش نرم افزار بودجه ريزي عملياتي (1) محاسبه قيمت تمام شده

علي غلامي ـ گروه مشاوران پنكو

22 شهريور 1390

كانون اسلامي انصار

20

هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC)

عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو

20 شهريور 1390

شركت طليعه سبز جهان

21 محاسبه و مديريت قيمت تمام شده در دولت
عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو 2 آبان 1390 كانون اسلامي انصار
22 حسابداري تعهدي
دكتر بتول زارعي
25 دي 1390 كانون اسلامي انصار
23
محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات در شهرداري ها
عليرضا صراف - مدرس گروه مشاوران پنكو 26 دي 1390 كانون اسلامي انصار
دوره هاي آموزشي نظام جامع مديريت عملكرد

رديف

نام كارگاه

مدرس

تاريخ

مكان

1

كارگاه كارت امتيازي متوازن براي صنعت خودرو سازي

ناريش ماكيجانيNaresh Makhijani

17 ارديبهشت 1387

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

2

كارگاه استقرار نظام جامع برنامه ريزي استراتژيك و مديريت عملكرد با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي بيمارستانRumah Sakit Pondok Indahاندونزي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزارBSCدر دنيا

ناريش ماكيجانيNaresh Makhijani

18 ارديبهشت 1387

تالار بزرگ كشور

3

كارگاه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه مورديBank Niagaبرترين بانك اندونزي وBank Mandiriبزرگ ترين بانك اندونزي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزارBSCدر دنيا

ناريش ماكيجانيNaresh Makhijani

19 ارديبهشت 1387

تالار بزرگ كشور

4

كارگاه استقرار نظام جامع مديريت عملكرد استراتژيك با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي با استفاده از پرفروش ترين نرم افزارBSCدر دنيا

ناريش ماكيجانيNaresh Makhijan

19 ارديبهشت 1387

تالار بزرگ كشور

5

كارگاه دو روزه شاخص هاي كليدي عملكرد در صنعت خودروسازي

ديويد پارمنترDavid Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص هاي كليدي عملكرد

20-19 ارديبهشت 1388

هتل المپيك

6

كارگاه بودجه ريزيعملياتي و شاخص هاي كليدي عملكرد در شهرداري ها

ديويد پارمنترDavid Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص هاي كليدي عملكرد

21 ارديبهشت 1388

هتل المپيك

7

كارگاه تلفيق برنامه ريزي، بودجه ريزي و ارزيابي عملكرد

دكتر آرو راساپانDr.Aru Rasappan -مشاور ارشد بودجه ريزي عملياتي دولت مالزي

17 تير 1388

سالن همايش هاي بين المللي برج ميلاد

8

كارگاه 25 ساعته كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها ويژه مديران

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

25 آبان 1388

دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

كارگاه 25 ساعته كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها ويژه كارشناسان

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

28 آبان 1388

دانشگاه علوم پزشكي تهران

10

كارگاه كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

29 دي 1388

سالن همايش هاي بين المللي رازي

11

كارگاه كارت امتيازي متوازن و نرم افزار فارسيBSC

تورينج واشوس، مديرعامل شركتCORPORATER

30 دي 1388

سالن همايش هاي بين المللي رازي

12

كارگاه كارت امتيازي متوازنBSC

محمد حسن آبادي و عليرضا صراف - مدرسين گروه مشاوران پنكو

10-9 تير 1389

منطقه آزاد كيش

13

كارگاه شاخص هاي كليدي عملكرد با محوريت سلامت اداري

آرش علي اكبري - مدرس گروه مشاوران پنكو

2-1 مرداد 1389

دانشگاه علوم پزشكي تهران

14

دوره يك روزه استقرار كارت امتيازي متوازن - نظام جامع مديريت عملكرد

ناريش ماكيجانيNaresh Makhijan

13 مرداد 1389

موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني

15

دورهآموزشي يك روزه شاخص هاي كليدي عملكرد

ياسر ابوالقاسمي - مدرس گروه مشاوران پنكو

28 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

16

دوره آموزشي يك روزه كارت امتيازي متوازن

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

30 بهمن 1389

كانون اسلامي انصار

17

دوره آموزشي يك روزه كارت امتيازي متوازن

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

30 فروردين 1390

شركت صباي تجريش

18

دوره آموزشي يك روزه شاخص هاي كليدي عملكرد

ياسر ابوالقاسمي - مدرس گروه مشاوران پنكو

24 خرداد 1390

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

19

مديريت مالي براي مديران غيرمالي دولتي و عمومي

دكتر كاوه مهراني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

27 تير 1390

كانون اسلامي انصار

20

نظام جامع ارزيابي عملكرد كارت امتيازي متوازن

سيد مجيد احمدي - مدرس گروه مشاوران پنكو

29 تير 1390

كانون اسلامي انصار

21

طراحي و تدوين شاخص هاي ارزيابي عملكرد

ياسر ابوالقاسمي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

30 تير 1390

كانون اسلامي انصار

22

حسابداري تعهدي

دكتر قدرت اله طالب نيا ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

2 مرداد 1390

كانون اسلامي انصار

23

حسابداري پروژه

دكتر جلال وافي ثاني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

3 مرداد 1390

كانون اسلامي انصار

24

حسابداري مديريت

دكتر فرزام زماني ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

4 مرداد 1390

كانون اسلامي انصار

25 حسابداري تعهدي دكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو 20 آذر الي 6 دي 1390 دانشگاه تربيت معلم
26 حسابداري تعهدي دكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو 20 آذر 1390 دانشگاه تربيت معلم
27
حسابداري تعهدي دكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو 27 آذر 1390 دانشگاه تربيت معلم
28
حسابداري تعهدي دكتر ساسان مهراني - مدرس گروه مشاوران پنكو 26 آذر 1390 دانشگاه تربيت معلم


ســايــر

رديف

نام كارگاه

مدرس

تاريخ

مكان

1

دوره آموزشي شرايط عمومي پيمان

مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

30 شهريور 1390

مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور

2

دوره آموزشي نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنها

مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو

31 شهريور 1390

مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور

3 آشنايي با مفاهيم بودجه ريزي عملياتي و مكانيزم توسعه پاك cdm
محمد حسن آبادي و ياسر ابوالقاسمي ـ مدرسين گروه مشاوران پنكو 27 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
4
كليات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه
مهندس فتح اله پور - مدرس گروه مشاوران پنكو 27 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
5
دوره آموزشي شرايط عمومي پيمان
مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 31 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
6 نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنها
مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 31 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
7
دوره آموزشي مشعل هاي گازي و گازوئيلي مهندس محمود چراخ ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 13 بهمن 1390 شركت آلومينيوم پارس
8
آشنايي با مفاهيم بودجه‌ريزي عملياتي ـ مكانيزم توسعه پاك (CDM) ياسر ابوالقاسمي ـ مدرس گروه مشاوران پنكو 27 شهريور 1390 مركز مطالعات، تحقيقات آموزش وزارت كشور
9
اولين همايش بين المللي دوركاري در نظام اداري با حضور رئيس جمهور
-
27 دي 1390 وزارت كشور
10 اجراي موفق دوركاري در دولت (ويژه سياست‌گذاران) اندي ليك Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري
30 دي 1390 موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
11
اجراي موفق دوركاري در خانه(ويژه كاركنان) اندي ليك Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري
29 دي 1390 موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني
12 اجراي موفق دوركاري در سازمان (ويژه مديران) اندي ليك Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دوركاري و سردبير مجله انعطاف پذيري
28 دي 1390 موسسه مطالعات و بهره وري منابع انساني


  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: