نرم افزار  \  نرم افزار مديريت سبد پروژه

نرم افزار مديريت سبد پروژه

نرم افزار هزينه يابي و مديريت استراتژيک پروژه يكي از جديدترين زيرسيستمهاي نرم افزار حسابداري مديريت الماس مي باشد كه با هدف تعيين بهاي تمام شده سبد پروژه ها و مديريت پروژه ها در راستاي استراتژيهاي سازمان توسعه يافته است و قابليتهاي زير را در اختيار كاربران قرار مي دهد:
 • تعريف درختواره پروژه ها (شامل پروژه‌، زير پروژه، وظايف و مايل استون)
 • به اشتراک گذاري کليه پروژه ها و زير پروژه ها براي كاربران تعريف شده و داراي سطح دسترسي
 • هزينه يابي پروژه با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) ارتباط پروژه ها با اهداف راهبردي و برنامه هاي سازمان
 •  ورود اطلاعات پروژه از نرم‌افزار MS Project

  تعريف ويژگيهاي پروژه از قبيل:
 •   اطلاعات مديران، پيمانکاران و مشاوران مرتبط
 • اطلاعات مناقصات و شرکت‌‌کنندگان مناقصات
 •  اطلاعات قرارداد و ساير موارد وابسته به آن ( الحاقيه ، ضمانت، پرداخت‌ها ، کسورات و ... )
 • اطلاعات مالي و اعتباري پروژه
 • مستندات و فايلها


  ثبت اطلاعات هر پروژه شامل:
 •  فعاليتها و وظايف (Tasks)
 • تعريف كارها (Works) و مهارتها (Skills)
 • تعريف وابستگي بين وظايف (Task Relations)
 • تعريف محدوديتهاي وظايف
 • تعريف قالب وظايف شامل فونت، رنگ و ...
 • تعريف تقويمهاي مختلف پروژه
 • يادداشتها (Notes)
 • منابع پروژه (Resources)
 • هزينه پروژه
 • نمايش نمودار گانت


 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: