نرم افزار

نرم افزار

گروه مشاوران پنکو پس از کسب چندين تجربه در استقرار نرم افزار هاي خارجي حوزه حسابداري مديريت در ايران و با مطالعات و نيازسنجيهاي گسترده صورت گرفته، موفق شد در سال 1390 اولين نرم افزار جامع حسابداري مديريت را با نام الماس طراحي نمايد.
اين نرم افزار که داراي تاييديه شوراي عالي انفورماتيک و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است ماژولهاي زير را در اختيار کاربر قرار مي دهد:

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: