منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  انواع برنامه ريزي

انواع برنامه ريزي

برنامه ريزي از ديدگاه ها و به لحاظ گوناگون قابل تفكيك و تقسيم است.
برنامه ريزي از جنبه ماهيت داراي انواع زماني، فيزيكي، سازماني، فرآيند، مالي، وظيفه اي و عمومي مي باشد.
به لحاظ رويكرد برنامه ريزي را مي توان به لحاظ پوشش (خرد و كلان)، توسعه و آمايش تقسيم نمود.
برنامه ها براساس مدت اجراي برنامه فارغ از اينكه در چه سطحي اعمال و اجرا مي گردند را مي توان دسته بندي نمود.
از جنبه افق زماني برنامه ريزي را مي توان در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت، برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت دسته بندي كرد. برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت براي هر دو سطح خرد و كلان نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. برنامه ريزي بلند مدت در سطح كلان همان برنامه هاي اقتصادي اجتماعي است، و برنامه هاي كوتاه مدت شامل برنامه هاي ساليانه از جمله بودجه است. از طرفي، برنامه هاي بلند مدت در سطح خرد در قالب برنامه ريزي استراتژيك و نظام برنامه ريزي يكپارچه قابل بحث است، و برنامه ريزي كوتاه مدت شامل برنامه هاي عملياتي يا كوتاه مدت شركت ها و سازمان ها مي باشد.
برنامه ريزي از نظر جامعيت را نيز مي توان به دو نوع برنامه جامع و محدود (جزئي) تقسيم نمود. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: