منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  شيوه هاي برنامه ريزي

شيوه هاي برنامه ريزي

برنامه ريزي در سير تكاملي خويش، دستخوش تحولاتي بسيار قرار گرفت كه طي سه دوره قابل تفكيك است.گذار از دوره محصول گرايي در قرن نوزدهم ميلادي به دوره بازارگرايي و نهايتا دوره فراصنعتي باعث شد برنامه ريزي، روش ها و انواع آن نيز متناسب با نياز هر دوره متحول شود. روش هاي مختلف برنامه ريزي را مي توان به صورت زير طبقه بندي نمود.
1-برنامه ريزي عملياتي
2-برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
3-برنامه ريزي شناور
4- برنامه ريزي واحدهاي كسب و كار استراتژيك
5-برنامه ريزي استراتژيك سطح كسب و كار
6- برنامه ريزي مشاركتي و تعاملي
7- مديريت استراتژيك
8- بصيرت و تفكر استراتژيك 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: