نرم افزار  \  نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

از آنجائيكه استقرار نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملياتي) در هر سازمان نيازمند گردآوري حجم عظيمي از اطلاعات مالي و عملكردي واحدهاي متعدد سازماني است، انتخاب ابزار نرم افزاري مناسب يكي از نيازهاي ضروري پياده سازي نظام بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد است. 
نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس اولین نرم افزار دانش بنیان حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که وظيفه تدوين، ابلاغ و تخصيص بودجه در سازمان را بر عهده مي گيرد.

مراحل بودجه ريزي در نرم افزار:
 • ابتدا قيمت تمام شده خدمات با كمك ماژول محاسبه قيمت تمام شده، در دوره زماني پايه، محاسبه مي گردد. به عنوان مثال جهت تدوين بودجه 1392، ميتوان سه ماهه آخر 1390 و نه ماهه اول 1391 را به عنوان دوره زماني پايه انتخاب نمود و قيمت تمام شده خدمات را در آن دوره زماني محاسبه كرد.
 • حجم خدمات قابل ارائه در دوره زماني بودجه (مثلا 1392) پيش بيني گرديده و در نرم افزار وارد مي شود.
 • ميزان محدوديتهاي اقلام هزينه به نرم افزار اعلام مي گردد. به عنوان مثال هزينه هاي پرسنلي بيش از 20 درصد رشد نداشته باشد.
 • ميزان ظرفيت بلااستفاده فعاليتها در نرم افزار وارد مي شود.
 • ميزان متغير بودن و يا ثابت بودن هزيك از فصول و مواد هزينه در نرم افزار وارد مي گردد. به عنوان مثال هزينه بيمه ماشين آلات يك هزينه ثابت است كه به حجم خدمات ارتباطي ندارد ولي هزينه پرسنلي يك هزينه متغير است كه متناسب با حجم خدمات تغيير مي كند.
 • ميزان تورم در هزيك از فصول و مواد هزينه در نرم افزار وارد مي شود.
 • با انجام محاسبه معكوس، با توجه به محدوديتهاي وارد شده، بودجه سازمان توسط نرم افزار پيش بيني مي گردد.
 • بودجه پيشنهادي وارد گردش كار سازماني شده و پس از تاييد، تصويب و ابلاغ، اجرايي مي گردد.
مراحل تخصيص بودجه در نرم افزار:
 • ابتدا با كمك ماژول مديريت و ارزيابي عملكرد، شاخصهاي عملكردي جهت تخصيص بودجه تعيين ميگردد.
 • دوره تخصيص در نرم افزار تعيين مي شود. به عنوان مثال مشخص ميشود تخصيصها به صورت سه ماهه داده خواهد شد.
 • تخصيص دوره اول (مثلا سه ماهه اول 1392) به صورت علي الحساب و بر مبناي تعداد روزهاي دوره تخصيص خواهد بود. (مثلا 25 درصد كل بودجه)
 • تخصيصهاي دوره دوم به بعد بر مبناي ميزان تحقق شاخصهاي عملكردي در دوره هاي تخصيص قبلي، تعديل خواهد شد.
 • تخصيص پيشنهادي از سوي نرم افزار وارد گردش كاري سازماني شده و پس از تاييد مديريت، اجرايي مي گردد.

   

  نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

  اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

  دانلود بروشور شرکت

  جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

  فيلم هاي آموزشي

  مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: