منابع  \  بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد  \  مدل مفهومي بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد

مدل مفهومي بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد

نظام بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد يكي از كارآمدترين نظام‌هايي است كه طي دهه گذشته دركشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه كاربردي زيادي يافته است. در اين نظام بودجه‌ريزي تخصيص اعتبارات بودجه‌اي بر مبناي نحوه عملكرد واحدهاي سازماني مي‌باشد.
اهم مزاياي حاصل از پياده‌سازي و اجراي بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد به شرح زير مي‌باشد:
  •   تغيير توجه از ورودي‌هاي سازماني به خروجي‌ها و نتايج آنها
  •   تغيير بودجه از ابزار كنترل و نظارت به ابزاري براي مديريت عملكرد و برنامه‌ريزي اقتصادي
  •   افزايش پاسخگويي مديران در قبال اهداف و خروجي‌هاي از پيش تعيين شده
  •   متناسب سازي مسئوليت و اختيارات مديران و واگذاري فرايندهاي انجام كار و ارزيابي آنان بر اساس نتايج به دست آمده
  •   تعيين مبنايي براي برون سپاري فعاليت‌ها و يا واگذاري به بخش خصوصي
  •   قيمت گذاري خدمات و فعاليتها
  •   استاندارد سازي فعاليت‌ها از طريق ترويج فعاليت‌هاي با كيفيت بالا و هزينه‌ پايين‌تر

با توجه به اين مهم، گروه مشاوران پنكو در سال‌هاي اخير اقدام به تدوين يك مدل مفهومي جهت روشن ساختن تمام ابعاد بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد در كشور نمود و آن را در كتابي تحت عنوان مدل جامع بودجه‌ريزي عملياتي به چاپ رساند.
اين مدل در برگيرنده 3 عنصر اصلي و 3 عنصر توانمندساز است. عناصر اصلي عبارتند از:
1 – برنامه‌ريزي
2 - تحليل هزينه‌ها
3 – مديريت عملكرد
و عناصر توانمندساز عبارتند از:
1 – مديريت تغيير
2 – نظام پاسخگويي
3 – نظام انگيزشي
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: