سوابق اجرایی  \  كنفرانس‌هاي بين‌المللي  \  چهارمین كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

چهارمین كنفرانس بودجه ريزي عملياتیمعرفي كنفرانس
گروه مشاوران پنكو بار ديگر با استعانت از خداوند متعال و در راستاي ماموريت خود جهت تعالي و ترويج روش هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مديريت عملكرد در كشور توانست برگ زرين ديگري را در كارنامه علمي خود ثبت نمايد و چهارمين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي را به همراه 4 كارگاه يكروزه در تاريخ 19-13 مرداد ماه  در سالن همايش هاي رازي ، سالن همايش هاي صدا و سيما و سالن مطالعات بهره وري و منابع انساني در مجموع با حضور بيش از 1500 شركت كننده برگزار نمايد.
ايران عزيز ديگر بار شاهد گردهمايي انديشه هاي بالنده و تابناك عرصه حسابداري و مديريت بود تا در فضاي پرشتاب دانش جهاني زمينه را براي شكوفايي ظرفيت هاي ملي فراهم سازد. لذا ضمن پاسداشت اهتمام ارزنده همه شركت كنندگان، ارائه دهندگان مقالات، سخنرانان و حاميان اين كنفرانس و تقدير از تلاش هاي تحسين برانگيز همه اين عزيزان، توفيق و تعالي ايشان را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم. اميد است با استمرار و افزايش تلاش هاي همه فرهيختگان علمي كشور شاهد شكوفايي روز افزون علمي در تمامي عرصه ها باشيم.

كميته علمي كنفرانس:
 • پروفسور محمد نمازي ، استاد دانشگاه شيراز
 • دكتر نظام الدين فقيه ، استاد دانشگاه شيراز
 • دكتر علي رضائيان ، استاد دانشگاه شهيد بهشتي
 • دكتر علي اصغر انواري رستمي ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر سيد حميد خداداد حسيني ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر رضا تهراني ، دانشيار دانشگاه تهران
 • دكتر سيد رضا سيد جوادين ، دانشيار دانشگاه تهران
 • دكتر عبدالرضا رجائيان ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر سيد حميد پور محمدي، قائم مقام بانك مركزي
 • مهندس مسعود ابوالحلاج ، مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي
 • دكتر سيد عباس حسني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران
 • دكتر سيد عباس رضوي افضل، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران
 • مهندس عليرضا صراف ، مدير واحد آموزش گروه مشاوران پنكو، مؤلف و صاحب نظر نظام هاي بودجه ريزي عملياتي
 • مهندس محمد حسن آبادي ، مدير واحد مشاوره مديريت گروه مشاوران پنكو، مؤلف و صاحب نظر نظام هاي بودجه ريزي عملياتي

محورهاي قانوني كنفرانس
 • اصلاح الگوي مصرف منابع مالي كشور 
 • بند 33 سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري
 • فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري

محور هاي كلي كنفرانس 
 •   كاربرد اطلاعات عملكردي در بودجه سازمان ها و شركتهاي دولتي
 •   بودجه ريزي عملياتي در شركتهاي دولتي 
 •   بودجه ريزي عملياتي و بهره وري
 •   بودجه ريزي پروژه هاي عمراني
 •   پايش در بودجه ريزي عملياتي
 •   بودجه ريزي عملياتي و حسابرسي عملكرد

 محورهاي تخصصي كنفرانس 
 • كاربرد اطلاعات عملكردي در بودجه سازمان ها و شركتهاي دولتي
 • بودجه ريزي عملياتي در شركتهاي دولتي
 • بودجه ريزي بر مبناي فعاليت
 • برنامه ريزي و بودجه ريزي بر مبناي محرك ها
 • بودجه ريزي عملياتي و بهره وري
 • برنامه ريزي و مديريت دارايي ها و اموال در شركت هاي دولتي
 • قيمت گذاري كالا و خدمات در شركت هاي دولتي
 • محاسبه و مديريت قيمت تمام شده
 • بودجه ريزي پروژه هاي عمراني
 • پايش در بودجه ريزي عملياتي
 • مدل هاي جامع و يكپارچه ارزيابي و مديريت عملكرد
 • كارت امتيازي متوازن
 • بودجه ريزي عملياتي و حسابرسي عملكرد
 • ارزيابي شاخص هاي كارايي و اثربخشي بودجه
 • ارزيابي شاخص هاي رعايت و صرفه اقتصادي بودجه

ساختار كنفرانس
 • دبير كنفرانس: آقاي دكتر عادل آذر-رييس مركز آمار ايران
 • دبير علمي كنفرانس: دكتر اصغر ابوالحسني – معاون  امور بيمه، بانك و شركت هاي دولتي وزارت  امور اقتصادي  و دارايي 
 • دبير اجرايي كنفرانس: مهندس عليرضا صراف، مدير واحد آموزش گروه مشاوران پنكو
 • دبير هماهنگ كننده امور استان ها: مهندس عسكر نوري، مدير عامل شركت مشاوران بهبود مديريت افق

سخنرانان داخلي كنفرانس 
 • دكتر عادل آذر، دبير  كنفرانس و استاد تمام دانشكده مديريت دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر اصغر ابوالحسني، معاون محترم امور بانكي، بيمه اي و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • دكتر محمد باقر نوبخت ، معاون پژوهشهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
 • دكتر مجيد قاسمي، مدير عامل بانك پاسارگاد
 • دكتر مجيد داوري، مدير عامل بانك تجارت

 سخنرانان خارجي كنفرانس
 • ناريش ماكيجاني، مبدع بومي سازي BSC در آسيا 
 • مارك رابينسون، مشاور و مدرس بين المللي 
 • دنيز بتومن، مشاور روش هاي نوين محاسبه و مديريت قيمت تمام شده 
 • آرو راساپان، مشاور ارشد مركز بين المللي مركز توسعه و پژوهش در حوزه ارزيابي و مديريت عملكرد در بخش دولتي و اقع در مالزي 

اعضاي كميته علمي
 • دكتر محمد نمازي، عضو هيات علمي دانشگاه شيراز – دبير علمي كنفرانس
 • دكتر علي ثقفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي 
 • دكتر حميد وكيلي فرد، عضو هيات علمي  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي
 • خانم دكتر رضوان حجازي، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا
 • دكتر حسين اعتمادي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر فريدون رهنماي رودپشتي، معاون پژوهشي دانشگاه آزاد 
 • دكتر هاشم نيكومرام، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • دكتر محمد جليلي، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري
 • مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
 • دكتر سيد عباس حسني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران 
 • دكتر سيد عباس رضوي افضل، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران

كارگاه هاي حاشيه كنفرانس 
 • كارگاه كارت امتيازي متوازن - ناريش ماكيجاني، نفر اول كارت امتيازي متوازن در آسيا
 • كارگاه بودجه ريزي عملياتي در شهرداري ها، مطالعه موردي شهرداري اهواز-مهندس محمد حسن آبادي و مهندس علي غلامي،مدرسين گروه مشاوران پنكو
 • كارگاه هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت-دنيز بتومن، مشاور ارشد هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا

مقالات برگزيده
 • بررسي زمينه هاي اجرائي بودجه ريزي عملياتي در بستر قانون محاسبات عمومي كشور/دكتر پرويز احمدي-فريدون دادرسي
 • مدل رياضي بودجه ريزي در بخش عمومي/سجاد نجفي
 • آناليز استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي در جهاد دانشگاهي يزد، با استفاده از روش ماتريس SWOT/الهه طاهري-عليرضا ارسلان
 • انواع شاخص هاي عملكردي و نقش آن در بودجه ريزي عملياتي/حميدرضا اوريا ـ  احد پورنقي ـ كريم اسكندري
 • تاثير دانش مديريت هزينه بر ارتباط بين مشاركت بودجه اي و عملكرد مديريتي/كتر فخرالدين معروفي-شيرزاد خوانچه سپهر
 • بررسي قابليت بكارگيري تكنيكهاي حسابداري مديريت در مديريت بهاي تمام شده درشركتهاي دولتي از ديدگاه حسابرسان مستقل/دكتر محمد ايماني برندق-رامين جهانگيري-حسين دبيري
 • بررسي موانع استقرار مطلوب بودجه ريزي عملياتي در سازمان حفاظت محيط زيست/محمد علي ياسيني
 • شناسايي الزامات استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور/دكتر محمد جواد حضوري-سيد مهدي مقرب-دكتر علي جنتي
 • كارگاه هاي قبل و بعد از كنفرانس 
 • دوره يك روزه استقرار كارت امتيازي متوازن BSC- نظام جامع مديريت عملكرد- ناريش ماكيجاني Naresh Makhijnai، نفر اول كارت امتيازي متوازن در آسيا (13 مرداد 1389– سالن مطالعات بهره وري و منابع انساني)
 • دوره يك روزه كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي- دكتر مارك رابينسون Dr.Marc Robinson، مشاور ارشد صندوق بين المللي پولIMF در بودجه ريزي  (14 مرداد 1389– سالن مطالعات بهره وري و منابع انساني)
 • دوره يك روزه محاسبه و مديريت قيمت تمام شده خدمات - دنيز بتومن Deniz Batuman ، مشاور ارشد هزينه يابي بر مبناي فعاليت زمان گرا )TDABC 18 مرداد 1389– سالن مطالعات بهره وري و منابع انساني)
 • دوره يك روزه استقرار موفق نظام بودجه ريزي عملياتي - دكتر آرو راساپان Dr.Aru Rassappan، مشاور ارشد دولت مالزي در استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي (19 مرداد 1389– سالن مطالعات بهره وري و منابع انساني) 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: