سوابق اجرایی  \  كنفرانس‌هاي بين‌المللي  \  سومین كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

سومین كنفرانس بودجه ريزي عملياتی

معرفي كنفرانس
سومين كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي در راستاي بند 32 سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، ابلاغي مقام معظم رهبري و با محوريت بكارگيري اطلاعات عملكردي در تنظيم و اجراي بودجه ريزي عملياتي در 17 و 18 تير ماه 1388 در سالن همايش هاي برج ميلاد برگزار گرديد. در اين كنفرانس كه به دبيري آقاي دكتر عادل آذر رييس گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس و دبيري علمي آقاي پروفسور محمد نمازي، استاد دانشكده حسابداري دانشگاه شيراز سازماندهي گرديد، بيش از 1600نفر از كارشناسان، مديران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه شركت كردند و از ميان 120 مقاله ارائه شده به كنفرانس، 9 مقاله منتخب،3 ميزگرد تخصصي، 7 كارگاه آموزشي و 7 سخنراني ارائه گرديد.

اهداف كنفرانس
 • آشنايي با چالش هاي توليد و بكارگيري اطلاعات عملكردي در تهيه، تنظيم و اجراي بودجه
 • آشنايي با ابزارهاي سنجش عملكرد و چگونگي استفاده از اطلاعات عملكردي در تخصيص منابع
 • آشنايي با تجارب كشورهاي ديگر در شيوه استفاده از اطلاعات عملكردي در بودجه‌ريزي عملياتي
 • آشنايي با متخصصين و صاحبنظران داخلي و خارجي درحوزه كاربرد اطلاعات عملكرد در بودجه‌ريزي عملياتي
 • آشنايي با رويكردها، مفاهيم و شيوه‌هاي محاسبه قيمت تمام شده
 • آشنايي با و محصولات نرم‌افزاري بودجه‌ريزي عملياتي و هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
 • برقراري ارتباط نزديك روسا و مديران دستگاهاي اجرايي و تبادل تجربيات

مخاطبين كنفرانس
 • مديران و كارشناسان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
 • مديران و كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 
 • مديران و روساي دستگاه‌هاي اجرايي 
 • معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني، اداري، مالي و نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي 
 • معاونين و كارشناسان برنامه ريزي و طرح و برنامه دستگاه هاي اجرايي 
 • مديران مالي و بودجه و روساي مراكز توسعه فناوري و تحول اداري 
 • كارشناسان مالي و بودجه‌اي سازمان‌هاي دولتي و خصوصي 
 • سازمان‌هاي نظارتي و مالي، محاسباتي و حسابرسي 
 • حسابداران، حسابرسان و مشاورين مالي 
 • مديران عامل و اعضاي هيأت رئيسه موسسات و سازمان‌هاي مالي ، بيمه‌اي و بانك‌ها 
 • اعضاي هيأت علمي دانشكده‌هاي مديريت و حسابداري دانشگاه‌ها 
 • دانشجويان مديريت و حسابداري 
 • نهادهاي عمومي غير دولتي و انجمن‌هاي علمي و تخصصي در زمينه مديريت و حسابداري 
 • كارآفرينان و سرمايه گذاران بخش خصوصي 
 • شركت‌هاي خدمات نرم افزاري و مشاوره مديريت 
 • مديران و كارشناسان حوزه مديريت شهري و شهرداري‌ها

محورهاي تخصصي
 • بودجه‌ريزي عملياتي و بكارگيري اطلاعات عملكردي در تنظيم و اجراي بودجه 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و شاخص‌هاي عملكردي مورد نياز آن 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و پاسخگويي در قبال عملكرد 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت بر مبناي عملكرد 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و ابزارهاي سنجش عملكرد 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و مديريت بر مبناي فعاليت 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و كارت امتيازي متوازن 
 • بودجه‌ريزي عملياتي و تفريغ بودجه

ساختار كنفرانس
 • دبير كنفرانس : دكتر عادل آذر، رييس گروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس
 • معاون دبير كنفرانس : پروفسور آلن شيك، عضو هيأت علمي دانشگاه مريلند آمريكا و مبدع بودجه‌ريزي عملياتي 
 • رئيس هيأت علمي : دكتر نمازي، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز
 • مشاور عالي كنفرانس: مهندس محمد حسن آبادي، مؤلف و صاحب نظر نظام‌هاي مالي و بودجه اي
 • رييس هيأت مديره گروه مشاوران پنكو: مهندس عليرضا صراف، مؤلف و صاحب نظر نظام‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي
 • هماهنگ كننده امور استانها : مهندس عسكر نوري
 • مديرعامل شركت مشاوران بهبود مديريت افق

كميته علمي
 • دكتر محمد نمازي، استاد دانشگاه شيراز ـ رئيس كميته علمي
 • دكتر نظام الدين فقيه، استاد دانشگاه شيراز 
 • دكتر علي رضائيان، استاد دانشگاه شهيد بهشتي 
 • دكتر علي اصغر انواري رستمي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 
 • دكتر سيد حميد خداداد حسيني، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 
 • دكتر رضا تهراني، دانشيار دانشگاه تهران 
 • دكتر سيد رضا سيد جوادين، دانشيار دانشگاه تهران 
 • دكتر عبدالرضا رجائيان، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 
 • دكتر سيد حميد پور محمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 • مهندس علي صفدري، رئيس مركز نوسازي وتوسعه فناوري اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور 
 • مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 • دكتر سيد عباس حسني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران 
 • دكتر سيد عباس رضوي افضل، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران 
 • مهندس محمد حسن آبادي، مدرس و مؤلف نظام هاي مالي و بودجه اي
 • مهندس عليرضا صراف، رييس هيأت مديره گروه مشاوران پنكو

سخنرانان كنفرانس
 • چالش هاي استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي - دكتر رحماني فضلي، رئيس ديوان محاسبات كشور
 • تجربه استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي در مالزي –  دكتر آرو راساپان، مشاور دولت مالزي در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي
 • وضعيت كنوني و چشم انداز آتي بودجه‌ريزي عملياتي در ايران– دكتر رحيم ممبيني، معاون محترم بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 • الزامات اطلاعاتي بودجه‌ريزي  عملياتي – دكتر مارك رابينسون، مشاور ارشد صندوق بين‌المللي پول در بودجه‌ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي
 • قوانين مالي ومحاسباتي دولت زيرساخت بودجه‌ريزي عملياتي- مهندس مسعود ابوالحلاج ، مدير كل بودجه ومنابع وزارت بهداشت
 • بودجه ريزي عملياتي در سازمان صدا و سيما – مهندس عباس مهدوي، مدير بودجه سازمان صدا و سيما
 • بودجه ريزي عملياتي در بانك ها – دكتر حميد پورمحمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي
ميزگرد هاي تخصصي
 • ميزگرد اول : نيازمندي‌هاي اطلاعاتي بودجه‌ريزي عملياتي (تدوين، اجرا و نظارت بودجه‌ريزي عملياتي به چه اطلاعاتي نياز دارد؟ توليدكنندگان و كاربران اين اطلاعات چه نهادهايي هستند؟)
 • دكتر مارك رابينسون (رييس ميزگرد) - مشاور ارشد صندوق بين المللي پول
 • دكتر عادل آذر- مديرگروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس و دبيركنفرانس
 • دكتر محمد نمازي - عضو هيات علمي دانشگاه شيراز و دبير علمي كنفرانس
 • دكتر نظام الدين فقيه - عضو هيات علمي دانشگاه شيراز
 • دكتر محمد قاسم حسيني- معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 • ميزگرد دوم : حسابداري تعهدي و بودجه‌ريزي عملياتي ( الزام اطلاعات هزينه‌اي بودجه‌ريزي عملياتي)
 • دكتر سيد حميد پور محمدي (رييس ميزگرد) - معاون محترم امور بانكي ، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
 • مهندس مسعود ابوالحلاج - مدير كل بودجه ومنابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • دكتر مارك رابينسون - مشاور ارشد صندوق بين المللي پول در بودجه‌ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي
 • دكتر حسين محمد پورزرندي - معاون اداري و مالي شهرداري تهران
 • ميزگرد سوم(جمع بندي) : چالش هاي استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي در كشور هاي در حال توسعه و ايران
 • دكتر عادل آذر(رييس)- مديرگروه مديريت دانشگاه تربيت مدرس و دبيركنفرانس
 • دكتر آرو راساپان - مشاور دولت مالزي در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي
 • دكتر مارك رابينسون - مشاور ارشد صندوق بين المللي پول در بودجه‌ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي
 • دكتر محمود عسكري آزاد – معاون هماهنگي و برنامه ريزي شهرداري تهران
 • مهندس علي صفدري - صاحبنظر نظام هاي بودجه‌ريزي

كارگاه هاي تخصصي
 • معرفي و مدل سازي با نرم افزار هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت گروه مشاوران پنكو- مهندس محمد حسن آبادي و مهندس علي غلامي، گروه مشاوران پنكو
 • تلفيق برنامه ريزي، بودجه‌ريزي و ارزيابي عملكرد – دكتر آرو راساپان، مشاور دولت مالزي در اجراي بودجه‌ريزي عملياتي
 • دو كارگاه دو روزه بودجه ريزي عملياتي و پروژه هاي عمراني – دكتر شفيق حسين، صاحبنظر و متخصص حسابداري پروژه
 • سه كارگاه يك روزه بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي - دكتر مارك رابينسون مشاور ارشد صندوق بين المللي پول در بودجه ريزي عملياتي و حسابداري تعهدي

 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: