منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  شيوه هاي برنامه ريزي  \  برنامه ريزي عملياتي

برنامه ريزي عملياتي

هدف از ايجاد اين برنامه عمدتاً دستيابي به هماهنگي و كنترل بهتر فعاليتهاي سازمان است كه با نگاهي مبتني بر ارزش پول، به نحوي دقيق و كمي به طرح‌ريزي ساليانه اقدامات مالي سازمان مي‌پردازد. ‍با وجود ويژگيهاي مثبت مذكور، با توسعه و گسترش فعاليتها، مشكلات جديدي از قبيل عدم امكان برنامه ريزي براي سازمان در دوره‌هاي بلند مدت بيش از يكسال و نيز خطر خردنگري و نزديك‌بيني بيش از حد در مديريت در اينگونه برنامه‌ها وجود دارد.  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: