سوابق اجرایی  \  كنفرانس‌هاي بين‌المللي  \  اولين كنفرانس حسابداري مديريت

اولين كنفرانس حسابداري مديريت

معرفي كنفرانس
گروه مشاوران پنكو بار ديگر با استعانت از خداوند متعال و در راستاي ماموريت خود جهت تعالي و ترويج روش هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مديريت عملكرد در كشور توانست برگ زرين ديگري را در كارنامه علمي خود ثبت نمايد و اولين كنفرانس بين المللي حسابداري مديريت را به همراه 6 كارگاه يكروزه در تاريخ 30-29 دي ماه و 1 بهمن ماه در سالن همايش هاي رازي و سالن همايش هاي صدا و سيما در مجموع با حضور بيش از 1500 شركت كننده برگزار نمايد.
ايران عزيز ديگر بار شاهد گردهمايي انديشه هاي بالنده و تابناك عرصه حسابداري و مديريت بود تا در فضاي پرشتاب دانش جهاني زمينه را براي شكوفايي ظرفيت هاي ملي فراهم سازد. لذا ضمن پاسداشت اهتمام ارزنده همه شركت كنندگان، ارائه دهندگان مقالات، سخنرانان و حاميان اين كنفرانس و تقدير از تلاش هاي تحسين برانگيز همه اين عزيزان، توفيق و تعالي ايشان را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم. اميد است با استمرار و افزايش تلاش هاي همه فرهيختگان علمي كشور شاهد شكوفايي روز افزون علمي در تمامي عرصه ها باشيم.

ويژگي هاي كليدي كنفرانس
 • حضور جناب آقاي آبري جواچيم رييس بزرگترين موسسه حسابداران مديريت خبره دنيا (CIMA) به عنوان رييس كنفرانس 
 • حضور جناب آقاي پروفسور محمد نمازي استاد تمام حسابداري دانشگاه شيراز به عنوان دبير علمي كنفرانس
 • حضور جناب آقاي جرمي هوپ مبدع فراسوي بودجه ريزي و پيش بيني شناور به عنوان سخنران كليدي كنفرانس
 • حضور كميته علمي متشكل از بهترين صاحبنظران حسابداري مديريت كشور از جمله:
 • دكتر علي ثقفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي 
 • دكتر فريدون رهنماي رودپشتي، معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
 • دكتر حميد وكيلي فرد، عضو هيات علمي  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي
 • خانم دكتر رضوان حجازي، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا
 • دكتر حسين اعتمادي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر جعفر باباجاني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 • مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل دفتر برنامه‌ريزي منابع مالي و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • سخنراني كليه اعضاي كميته علمي در كنفرانس
 • دريافت بيش از 70 مقاله و ارائه 8 مقاله منتخب در سالن مقالات كنفرانس
 • چاپ مقالات برگزيده در مجله علمي پژوهشي حسابداري مديريت  دانشگاه آزاد اسلامي
 • حضور بيش از 1000 نفر در كنفرانس
 • حضور مديران عامل دو شركت بزرگ نرم افزاري مطرح دنيا در حوزه حسابداري مديريت با ارائه نرم افزار هزينه يابي و مديريت برمبناي فعاليت و نرم افزار كارت امتيازي متوازن در سالن هاي كارگاهي كنفرانس
 • برگزاري 6 كارگاه يك روزه در روز قبل و بعد از كنفرانس توسط مهمانان ويژه خارجي كنفرانس  و مدرسين گروه مشاوران پنكو با حضور بيش از 500 شركت كننده

محورهاي قانوني كنفرانس
 • اصلاح الگوي مصرف منابع مالي كشور 
 • بند 33 سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري
 • فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري

محور هاي كلي كنفرانس 
 • محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات 
 • مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار كنوني
محورهاي تخصصي كنفرانس 
 • ضرورت حسابداري مديريت در اجراي فصول 2 و 11 قانون مديريت خدمات كشوري
 • حسابداري مديريت و محاسبه و مديريت قيمت تمام شده كالا و خدمات
 • مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار كنوني 
 • حسابداري مديريت و نقش آن در بحران هاي مالي و اقتصادي
 • حسابداري مديريت و اصلاح الگوي مصرف منابع مالي كشور
 • ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه
 • حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازماني
 • حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي
 • حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
 • ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت
 • هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت
 • برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور

ساختار كنفرانس
 • دبير كنفرانس: آقاي آبري جواچيم (Aubrey Joachim) – رييس بزرگترين موسسه حسابدارن مديريت خبره CIMA
 • دبير علمي كنفرانس: پروفسور محمد نمازي – استاد دانشكده حسابداري دانشگاه شيراز
 • دبير كميته صنعت: مهندس سعيد نبوي، مدير عامل مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
 • دبير اجرايي كنفرانس: مهندس عليرضا صراف، مدير واحد آموزش گروه مشاوران پنكو
 • دبير هماهنگ كننده امور استان ها: مهندس عسكر نوري، مدير عامل شركت مشاوران بهبود مديريت افق

سخنرانان داخلي كنفرانس 
 • پروفسور محمد نمازي، دبير علمي كنفرانس و استاد تمام دانشكده حسابداري دانشگاه شيراز
 • دكتر علي ثقفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 • دكتر فريدون رهنماي رودپشتي،  معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي
 • دكتر جعفر باباجاني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
 • دكتر حميد وكيلي فرد، عضو هيات علمي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي
 • دكتر رضوان حجازي، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س)
 • مهندس غفاري، مدير مالي شهرداري تهران
 • مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل دفتر برنامه ريزي منابع مالي و بودجه وزارت بهداشت

سخنرانان خارجي كنفرانس
 • آبري جواچيم، رييس موسسه حسابداران مديريت خبره CIMA
 • جرمي هوپ، مبدع فراسوي بودجه ريزي و رييس انجمن فراسوي بودجه ريزي
 • تورينج واشوس، مدير عامل شركت نرم افزاري Corporater
 • آندره سانسورينو، مدير عامل شركت نرم افزاري MyABCM

اعضاي كميته علمي
 • دكتر محمد نمازي، عضو هيات علمي دانشگاه شيراز – دبير علمي كنفرانس
 • دكتر علي ثقفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي 
 • دكتر حميد وكيلي فرد، عضو هيات علمي  واحد علوم و تحقيقات دانشگاه ازاد اسلامي
 • خانم دكتر رضوان حجازي، عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا
 • دكتر حسين اعتمادي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
 • دكتر فريدون رهنماي رودپشتي، معاون پژوهشي دانشگاه آزاد 
 • دكتر هاشم نيكومرام، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
 • دكتر محمد جليلي، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري
 • مهندس مسعود ابوالحلاج، مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي 
 • دكتر سيد عباس حسني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران 
 • دكتر سيد عباس رضوي افضل، معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران

اعضاي كميته صنعت
 • مهندس سعيد نبوي، مدير عامل مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران- دبير كميته صنعت
 • دكتر فريدون رهنماي رودپشتي
 • دكتر فرتاش مدرسي تهراني، صاحبنظر حسابداري مديريت 
 • دكتر عزيز عاليور، صاحبنظر حسابداري مديريت
 • دكتر محمد رجبي، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري

كارگاه هاي حاشيه كنفرانس 
 • كارگاه هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت و معرفي اولين و تنها نرم افزار فارسي ABC/M كشور- آندره سانسورينو، مدير عامل شركت نرم افزاري MyABCM (30 دي 1388 – سالن همايش هاي بين المللي رازي)
 • كارگاه كارت امتيازي متوازن  و معرفي نرم افزار فارسي BSC - تورينج واشوس، مدير عامل شركت نرم افزاري  Corporater (30 دي 1388 – سالن همايش هاي بين المللي رازي)

مقالات برگزيده
 • طراحي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در شرايط عدم اطمينان با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي : بيمارستان رضوي مشهد) / جناب آقاي دكتر محمد نمازي / جناب آقاي محمد جواد غفاري
 • محاسبه هزينه تمام شده آموزش دانشجو در دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) / جناب آقاي دكتر فربد عبادي فردآذر /جناب آقاي عليرضامحبوب اهري /جناب آقاي حسن يوسف زاده
 • رويكردي پويا جهت مديريت استراتژيك  عملكرد و هزينه وروش استفاده از تكنيك ارزيابيDBSC  / جناب آقاي دكتر سعيد سعيدا اردكاني /جناب آقاي محمد جوانمردي/جناب آقاي عليرضا دشتكي
 • سنجش كارايي و تخمين مصرف بهينه منابع دربيمارستان هاي منتخب بااستفاده ازمدل تحليل فراگير داده ها / سركار خانم زهره كاظمي/جناب آقاي علي اصغر احمد كيا دليري  /جناب آقاي حسن حق پرست   
 • چالشهاي پياده سازي كارت امتيازي متوازن(مطالعه موردي) /سركار خانم فاطمه عاملي/جناب آقاي دكتر محسن الوندي
 • بررسي اهميت تكنيكهاي حسابداري مديريت در شركتهاي پذيرفته شده بورس تهران / جناب آقاي دكتر محمد ايماني برندق / جناب آقاي اكبر زواري رضايي
 • بررسي مشكلات سيستم حسابداري موجود در مقايسه با سيستم حسابداري يكپارچه جناب آقاي مجيد خباز / جناب آقاي محسن كامراني
 • بررسي و تبيين نقش حسابداري مديريت در تعيين اهداف استراتژيك با رويكرد ارزش افزوده / جناب آقاي دكتر غلام رضا بردبار / سركار خانم زهره عارف منش / جناب آقاي محمد جوانمردي / جناب آقاي بابك بردبار

كارگاه هاي كنفرانس 
 • كارگاه يكروزه بودجه ريزي و پيش بيني شناور- جرمي هوپ، مبدع فراسوي بودجه ريزي و رييس انجمن فراسوي بودجه ريزي (29 دي 1388 – سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما)
 • كارگاه يكروزه بودجه ريزي و پيش بيني شناور- جرمي هوپ، مبدع فراسوي بودجه ريزي و رييس انجمن فراسوي بودجه ريزي (1 بهمن 1388– سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما)
 • كارگاه يكروزه تلفيق برنامه ريزي، بودجه ريزي و پيش بيني- آقاي آبري جواچيم، رييس موسسه حسابداران مديريت خبره CIMA (29 دي 1388 – سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما)
 • كارگاه يكروزه تلفيق برنامه ريزي، بودجه ريزي و پيش بيني- آقاي آبري جواچيم، رييس موسسه حسابداران مديريت خبره CIMA (1 بهمن 1388– سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما)
 • كارگاه يكروزه استقرار كارت امتيازي متوازن در بيمارستان ها – مهندس سيد مجيد احمدي، مدير بخش مديريت عملكرد گروه مشاوران پنكو (29 دي 1388 – سالن همايش هاي بين المللي رازي)
 • كارگاه يكروزه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در شهرداري ها- مهندس محمد حسن آبادي، مدير واحد مشاوره مديريت گروه مشاوران پنكو (1 بهمن 1388– سالن همايش هاي بين المللي رازي)
 •   

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: