منابع  \  برنامه ريزي راهبردي  \  شيوه هاي برنامه ريزي  \  بصيرت و تفكر استراتژيك

بصيرت و تفكر استراتژيك

بصيرت عبارت است از آينده‌اي واقع گرايانه، محقق الوقوع و جذاب براي سازمان و به عبارت ديگر بيان صريحي است از سرنوشتي كه سازمان بايد به آن سمت حركت كند. آينده‌اي است كه براي سازمان به گونه‌هاي مهمي، موفقيت‌آميزتر و مطلوبتر از وضعيت فعلي آن است. بعنوان مثال قانون اساسي، توصيف مكتوبي از بصيرت بنيانگذاران يك كشور كه داراي جهتي روشن و ارزشهايي تعريف شده است. (البته بدون مشخص كردن نحوه رسيدن به آن). بدين ترتيب مي‌توان گفت بصيرت همواره با آينده سر و كار دارد و اتخاذ صحيح آن ضمن اينكه تعهد اركان سازمان را افزايش مي‌دهد، چشم انداز روشني را پيش روي مديران و كاركنان شركتها و سازمانها قرار مي‌دهد.
با اينحال تعاريف روشن و واضحي از بصيرت و تفكر استراتژي وجود ندارد. اين در حالي است كه برخي محققين از جمله مينتزبرگ، هامل و استيسي و ديگران كوشيدند تا ويژگيهاي روشنتري را از اين مفهوم ارائه دهند. آنچه كه از جمع بندي نظرات محققين مختلف مي‌توان نتيجه گرفت اين است كه خروجي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك بدون وجود تفكر و بصيرت برنامه‌اي بيش نيست، در عوض هنگاميكه تفكر و بصيرت استراتژيك وجود داشته باشد مي‌توان اميدوار بود خروجي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك نيز استراتژي خلاقانه و اثر بخش باشد.
تلفيق اينگونه نظرات به حدي بوده است كه امروزه تفكر استراتژيك در سطح فرد و سازمان نيز مطرح شده و ديدگاههاي تلفيقي برنامه‌ريزي و بصيرت استراتژيك توسعه يافته و ملاك عمل برنامه‌‌ريزان قرار گرفته است. 

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: