منابع  \  حسابداري مديريت  \  اهميت حسابداري مديريت

اهميت حسابداري مديريت

در طراحي راهكارهاي لازم و برنامه ريزي جهت نيل  به اهداف سازماني، يكي از مهمترين ابزارهاي مديران ، حسابداري مديريت مي باشد . سازمان ها بسته به نوع فعاليت اهداف مختلفي دارند و در برخي موارد مانند مديريت منابع و كاهش قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات مشترك هستند، در دنياي امروز تغييرات تكنولوژي و تغيير ذائقه مشتريان و رقابت در بازار بين الملل ، سازمان ها را به واحدهاي پويايي درآورده كه لازمه بقاء و تعالي آنها دراين عرصه را بوجود آورده است ناگزير اين سازمانها سيستمهايي را انتخاب مي كنند كه همگام با اين تغييرات بتواند اطلاعات مورد نيازشان را تهيه نمايند. از آنجائي كه حسابداري مديريت از چارچوب بسته و قوانين و اصول پذيرفته شده پيروي نمي كند از انعطاف لازم برخوردار است . حسابداري مديريت تامين اطلاعات مورد نياز مديران را در فرايند تصميم گيري ، برنامه ريزي ، رهبري و كنترل فعاليتهاي عادي و همچنين امكان سنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي زير مجموعه ، مديران و ساير كاركنان را فراهم مي كند و در نهايت در رسيدن به اهداف سازماني از جمله سودآوري ، كاهش قيمت تمام شده ، تنوع محصول ، كاهش ريسك،سرآمدي دربازار رقابت ،كيفيت محصولات،افزايش كارآيي وبهره وري ياري مي رساند .  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: