سوابق اجرایی  \  دوره‌هاي آموزشي خارجي

دوره‌هاي آموزشي خارجي

گسترش روز افزون مرزهاي جهاني دانش، گسترش ارتباطات ميان جوامع و يكپارچه سازي اطلاعاتي جوامع مختلف شعار دهكده جهاني را به واقعيتي عيني و ملموس تبديل كرده است. در چنين فضايي پيشرفت نه در مرزهاي يك جامعه كه در مرزهاي جامعه جهاني و در فضاي آزاد اطلاعاتي شكل مي گيرد. از لوازم پيشرفت در چنين محيطي، داد و ستد اطلاعاتي و استفاده از تجربه هاي گوناگون ديگر شركت هاي هم راستا در فضاي جهاني است.
گروه مشاوران پنکو در راستاي توسعه دانش بودجه‌ريزي عملياتي در كشور اقدام به برگزاري دروه‌اي 5 روزه بودجه‌ريزي عملياتي ويژه شهرداران و مديران شهري توسط كالج آموزش مديريت دولتي سنگاپور (CSC) نموده است كه يكي از معروفترين مراكز آموزش مديريت دولتي در آسيا مي‌باشد. 
اين دوره آموزشي كه توسط گروه مشاوران پنكو و با مشاركت كالج آموزش مديريت دولتي سنگاپور طراحي و اجرا گرديد به مدت 5 روز و با حضور 20 نفر از مديران ارشد دولتي در محل كالج آموزشي مديريت دولتي سنگاپور برگزار گرديد. 
اين دوره با هدف آشنايي مديران بخش دولتي و عمومي با بودجه‌ريزي عملياتي و نحوه بودجه‌ريزي در كشورهاي توسعه يافته آسيايي و نيز بازديد از سازمان‌هاي مرتبط با حوزه فعاليتي آنان طراحي گرديد.
مدرسين اين دوره آقايان ونيستون تان و آندرو ليم، علاوه بر مدارج دانشگاهي داراي سوابق اجرايي ارزنده‌اي در وزارت اقتصاد و دارايي سنگاپور در سطوح مديريتي و برنامه‌ريزي هستند و دوره‌هاي آموزشي و نيز فعاليت‌هاي مشاوره‌اي زيادي در كشورهاي حاشيه خليج فارس، لندن، كامبوج، پاكستان و برخي ديگر از كشورهاي آسيايي داشته‌اند.

اهداف دوره :
 • شناخت نظام بودجه‌ريزي عملياتي و تكنيك هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) و ابعاد آن 
 • بكارگيري روش‌هاي مديريت هزينه در دولت و بخش خدمات
 • يادگيري شيوه‌ها و روش‌هاي عملي و اجرايي بودجه‌ريزي عملياتي
 • شناخت شاخص‌هاي عملكرد خروجي محور و پيامد محور
 • تهيه و تنظيم برنامه‌هاي عملياتي براي ايجاد تحول در سازمان‌خود

سرفصل‌ها دوره :
 •  بكارگيري روش‌هاي مديريت مالي اثربخش
 • روش‌هاي مديريت تغيير
 • ايجاد ديدگاه مناسب براي مديريت منابع
 • شناخت روش‌هاي اثربخش مديريت مالي
 • ظرفيت سازي
 •  بكارگيري مهارت‌ها و روش‌هاي بودجه‌ريزي
 • آشنايي با مهارت‌ها و روش‌هاي اثربخش بودجه‌ريزي
 • مراحل اجرايي بودجه
 • روش‌هاي تحليل انحراف بودجه
 • پيش‌بيني درآمد و هزينه
 •  بودجه‌ريزي عملياتي
 • حركت از بودجه هزينه‌اي به بودجه عملياتي
 • شناسايي پيامد‌ها، خروجي‌ها و شاخص‌هاي عملكرد
 •  بكارگيري اطلاعات هزينه‌اي
 • اهميت اطلاعات هزينه‌اي 
 • مقايسه هزينه‌ها
 • تحليل و بكارگيري اطلاعات هزينه‌اي 
 • استفاده از اطلاعات حسابداري در مديريت هزينه‌ها
 •  روش‌هاي تصميم گيري
 • شناسايي فرآيندهاي تصميم‌گيري
 • طراحي و ارزيابي برنامه‌هاي عملياتي
 • بودجه‌ريزي سرمايه‌اي و تحليل هزينه ـ منفعت
 • روش‌هاي تصميم گيري اثربخش
 •  به كارگيري صورت‌هاي مالي دولتي
 • شناخت ارتباط بين صورت‌هاي مختلف مالي دولتي
 •  بكارگيري روش‌هاي نرم افزاري هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 
 • طراحي يك مدل ABC
 • تعريف منابع، فعاليت‌ها و موضوعات هزينه
 • تعريف محرك‌هاي منابع و فعاليت
 • استفاده از اطلاعات ABC براي بودجه‌ريزي عملياتي

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: