منابع  \  كارت امتيازي متوازن (BSC)  \  مزايا و كاركردهاي BSC

مزايا و كاركردهاي BSC

مزاياي كارت امتيازي متوازن
استفاده از كارت امتيازي متوازن چارچوبي را فراهم مي‌كند تا سازمان بتواند استراتژي خود را پياده كرده و نتايج آن را اجرايي سازد. برخي از مهمترين مزاياي استفاده از BSC عبارتند از:
1.  يكپارچگي و نظارت: كارت امتيازي متوازن ميزان پيشرفت در تحقق اهداف استراتژيك و تمركز بر اجراي آن را كنترل مي كند. اين فرآيند، مشتري محور بوده و تمام سازمان را به صورت يكپارچه براي دستيابي به چشم‌اندازش در بر مي‌گيرد.
2.  تمركز: ايجاد حداكثر سه يا چهار سنجه استراتژيك اصلي براي هر كدام از منظرهاي چهارگانه كارت امتيازي متوازن، باعث مي‌شود تا سازمان بيشتر به دنبال شناسايي سنجه‌هاي عملكردي باشد كه نسبت به استراتژي منتخب ضروري‌تر هستند و در نتيجه از پرداختن به سنجه‌هاي غير ضروري پرهيز خواهد كرد. اين مساله به تيم مديريت اجازه مي‌دهد تا به جاي تمركز بر تحقق اهداف كمي كوتاه‌مدت بر اهداف بلندمدت سازمان متمركز شوند.
3.  بازخور: كارت امتيازي متوازن براي شناسايي و تفهيم استراتژي‌هاي سازمان، چارچوبي را ايجاد مي‌كند كه به واسطه آن، براي مقايسه عملكرد واقعي با اهداف از پيش تعيين شده، فرآيند بازخور به وجود مي‌آيد.
4.  همسويي: كارت امتيازي متوازن مكانيسمي را براي همسوسازي فعاليت‌ها، فرآيندها، و گروه‌هاي مختلف با اهداف بلندمدت و كوتاه‌مدت در تمام سازمان فراهم مي‌آورد.
5.  ارتباطات: كارت امتيازي متوازن، ابعاد اصلي سازمان را در چهارچوب روابط علي و معلولي شناسايي مي‌كند و در نتيجه، تصميمات و اقدامات اجرايي مرتبط با آن مي توانند به يك شيوه ارتباطي كاملا مشهود و دوسويه براي انتقال استراتژي در تمام سازمان تبديل شوند.
6.  مسئوليت‌پذيري: كارت امتيازي متوازن با متصل نمودن عملكرد افراد به استراتژي، مكانيسمي فراهم مي‌كند تا تك‌تك افراد خود را در مقابل دستيابي به نتايج مسئول بدانند.
7.  مشاركت: هر چه قدر مديران و كاركنان سازمان بتوانند استراتژي را درك و  نقش عملكرد‌شان را در موفقيت آن بفهمند، به همان ميزان خواهند توانست تصميمات مستقلي را در رابطه با استراتژي اخذ نمايند كه با اتكاي صرف به برداشتهاي اوليه خود از استراتژي، هيچگاه قادر به انجام چنين مشاركتي نبودند.
8.  تبديل و تكامل: همانگونه كه افراد ياد مي‌گيرند با همديگر روي اهداف مشترك كار كنند،‌ كارت امتيازي متوازن تبديل به يك ابزار اهرمي تكاملي مي‌شود. با ارائه گزارش‌هاي عملكرد در تمام سازمان،‌ فرآيند بازخور موجود در كارت امتيازي تبديل به مكانيسمي براي انتقال دانش و اصلاح و تعديل استراتژي بر اساس حقايق و بينش‌هاي بوجود آمده در افراد مي‌شود.

كاركردهاي كارت امتيازي متوازن
تجربيات اجراي BSC در سازمان ها و كسب و كارهاي مختلف تاثيرات اساسي و كاربردهاي ارزش آفرين آن را در حوزه  هاي ذيل نشان مي دهد:
1-  مديريت عملكرد
2-  مديريت استراتژيك
3-  مديريت كيفيت
4-  مديريت تغيير
5-  مديريت فرآيندها
6-  مديريت منابع انساني
7-  مديريت بازار(مشتري)
8-  مديريت دانش
9-   مهندسي ارزش
10-  تخصيص منابع
11-  مديريت هزينه
12-  همسويي و توازن

  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: