سوابق اجرایی  \  كتاب‌هاي منتشر شده

كتاب‌هاي منتشر شده


عنوان كتاب  :  كاربرد اطلاعات عملكردي در نظام بودجه ريزي
مولفان : محمد حسن آبادي، عليرضا صراف
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                 
تعداد صفحات  :189 سال انتشار : 1389
شابك  :8-007-173-600-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  :  شاخص‌هاي كليدي عملكرد
مترجم : ياسر ابوالقاسمي
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                 
تعداد صفحات  :286 سال انتشار : 1389
شابك  :3-94-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي
پديدآورنده  : گروه مشاوران پنكو
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                 
تعداد صفحات  :392 سال انتشار : 1388
شابك  : 2-91-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي
پديدآورنده  : گروه مشاوران پنكو
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                 
تعداد صفحات  :636 سال انتشار : 1388
شابك  :2-91-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي عملياتي
پديدآورنده  : گروه مشاوران پنكو
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                  
تعداد صفحات : 444   سال انتشار : 1388
شابك  : 5-90-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : بودجه و اقتصاد
مولفان  : عزيز دولتخواه، محمد حسن آبادي
انتشارات : سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور
لينك خريد اينترنتي :
تعداد صفحات  :259 سال انتشار : 1387
شابك  :9-66-7012-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : حسابداري مديريت پروژه
مترجمان  : دكتر رحمت اله محمدي پور - مهدي زينالي
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                    
تعداد صفحات  :175 سال انتشار : 1388
شابك  :2-88-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : دستاورد اجراي كارت امتيازي متوازن
مترجمان  : دكتر فرشيد محمدنژاد، حسين نصرالله زاده
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                  
تعداد صفحات  :355 سال انتشار : 1387
شابك  :0-66-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : مدل جامع نظام بودجه‌ريزي عملياتي
مولفان  : محمد حسن آبادي، عليرضا نجار صراف
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :                  
تعداد صفحات  :382 سال انتشار : 1387
شابك  :4-96-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
عنوان كتاب  : نيم قرن تجربه آمريكا در نظام‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي
مولفان  : محمد حسن آبادي، عليرضا نجار صراف
انتشارات : مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
لينك خريد اينترنتي :
تعداد صفحات  :182 سال انتشار : 1387
شابك  :4-13-2841-964-978
دانلود فهرست كتاب  | دانلود فايل تصوير كتاب
  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: