تجربيات پياده سازي ABC

نكات زير به سازمان هايي كه پروژه‌هاي ABC/ABM را اجرا مي‌كنند پيشنهاد مي‎شود:
1- حوزه بررسي‎ها را به دقت مشخص كنيد
حوزه بررسي‎ها بايد با منابع موجود براي انجام آنها متناسب باشد. ماهيت حجيم و سنگين ترسيم فرآيندهاي كار و شناسايي موضوعات و فرصت‎ها با وجود فعاليت‎هاي مورد مطالعه ABC افزايش خواهد يافت. با اين وجود تعريف حوزه محدودي براي اين مطالعه ممكن است فرصت‎هاي احتمالي كه براي حل مشكلاتي كه در سطح بالا و پايين فرآيند مورد مطالعه قرار دارند را كاهش دهد.
2- از كمك متخصصان بهره‎مند شويد
تخصص يك كارشناس خارج سازماني اغلب به دليل وجود پيچيدگي اوليه مطالعات ABC مورد نياز است تا زماني كه كارمندان سازمان تجربه لازم را در آن فرآيند كسب كنند. از سوي ديگر احتمال اينكه متخصصان خارج سازمان با فرآيندهاي مورد مطالعه آشنا باشند كم است و همچنين براي آشنايي بيشتر با فرآيندها به زمان نياز دارند. بايد نرم‎افزار ABC/M به همه كساني كه در اين پروژه شركت مي‎كنند آموزش داده شود. اين باعث مي‎شود كه از يكسان‎بودن شيوه جمع‎آوري اطلاعات اطمينان حاصل كنيم.
3- از نرم افزارهاي مناسب استفاده كنيد
امروزه به دليل پيچيده‌گي روز افزون مدل هزينه‌اي سازمان‌ها بدون استفاده از نرم افزار‌هاي مناسب اجراي مدل‌هاي ABC/M امكان‌پذير نبوده و استفاده از آنها يك سرمايه‌گذاري بلند مدت براي سازمان‌ها محسوب مي‌گردد. اما از نرم‌افزارهاي موجود كدام را انتخاب كنيم؟
از نرم افزارهايي استفاده كنيد كه داراي ويژگيهاي زير باشد.
1-هزينه‌يابي سه بعدي ( محصول‌، مشتري‌، كانال توزيع)
2-مدل سازي آسان هزينه‌اي سازمان
3-انعطاف پذيري در مدل سازي توسط كاربران
4-يكپارچه سازي اطلاعات و گزارش دهي برمبناي آن
5-سرعت در جمع آوري اطلاعات و انجام سريع محاسبات پيچيده
6-توليد گزارشات متعدد مديريتي
7-سهولت استفاده توسط كاربران و به روزرساني و نگهداري آسان
8-ارائه اطلاعات لازم جهت مديريت هزينه ها
9-شبيه سازي هزينه‌ها براي بودجه‌ريزي بودجه‌ريزي عملياتي
10-امكان ارتباط با بانك‌هاي اطلاعات هزينه‌اي سازمان و نيز نرم افزارهاي صفحه گسترده مانند excel به دليل وجود اطلاعات هزينه‌اي سازمان‌ها بعضا بر روي صفحه گسترده ها

  

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: