مزاياي استفاده از ABC

از جمله مزاياي استفاده از اين تكنيك به موارد زير مي توان اشاره نمود:
 • خصوصي سازي خدمات و تامين منابع از بيرون
 • اطلاع از هزينه‎هاي واقعي فعاليت‎ها به دستگاه‎ها جهت تصميم‎گيري در مورد اينكه آيا اين فعاليت‎ها را در خود سازمان يا به صورت عقد قرارداد با شركت‎هاي ديگر انجام دهند كمك مي‎كند.
 • مهندسي مجدد و اصلاح فرآيندها
 • ABC/M كارمندان را به ترسيم يا تشريح دقيق فرآيندهاي كارخود تشويق مي‎كند. ترسيم اين فعاليت‎ها به شناسايي گلوگاه‎ها و ديگر مراحل انجام كار كه براي كل فرآيند ارزش افزوده ايجاد نمي‎كنند كمك مي‏كند. مهندسي مجدد اين فرآيندها مي‎تواند باعث كاهش هزينه‎ها و بهبود خدمات گردد.
 • ارزيابي عملكرد
 • ABC/M مي‎تواند فرآيند ارزيابي عملكرد سازمان را نيز بهبود بخشد. اين شيوه مي‎تواند به سازمان‎ها كمك كند تا بر اساس ميزان زمان و هزينه پذيرفته‎شده مورد نياز براي انجام هر فعاليت اهداف عملكردي معقولي را طراحي كنند.
 • جبران هزينه‎ها و قيمت گذاري خدمات
 • گواهينامه‎ها، فرم‎ها و مجوزهاي ساخت و ساز، تنها تعدادي از حوزه‎هايي است كه تعيين دقيق قيمت آنها لازم است. قانون، بسياري از دستگاه‎ها را مكلف به جبران هزينه‎هاي خدمات خود مي‎كند. اما ممكن است اطلاعات و تخصص لازم براي حصول اطمينان از اينكه قيمت‎هاي تعيين‎شده از سوي دستگاه‎ها منطقي و درست است يا خير وجود نداشته باشد. ABC/M مي‎تواند اطلاعات مورد نياز آنها براي تعيين قيمت خدمات خود در سطح معقول براي جبران هزينه‎ها خود را فراهم كند.

از ديگر كاربردهاي ABC/M مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • با فراهم كردن اطلاعات لازم درخصوص هزينه فعاليتهاي دستگاه اجرايي به اهداف نظارت خارجي كمك مي‌كند. هزينه فعاليتها، مبناي بودجه دستگاه اجرايي را تشكيل مي‌دهند كه نهايتاً به تصويب مجلس مي‌رسد.
 • روش هزينه‌يابي فعاليتها، اطلاعات مفيدي براي نظارتهاي داخلي سازمانها فراهم مي‌آورد. نظارتهاي داخلي كه بر اين اساس انجام مي‌گيرد به برنامه‌ريزي و كنترل بودجه‌هاي سالانه سازمانها كمك مي‌نمايد.
 • تعيين مبالغي كه در صورت واگذاري كارها به ديگران، صرفه‌جويي خواهدشد
 • تهيه اطلاعات مورد نياز براي شركت در مناقصه‌ها
 • محاسبه مبالغ قابل صرفه‌جويي براي تصميم‌گيري در ادغام دو يا چند فعاليت
 • تهيه اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي مالي
 • بهينه سازي مصرف منابع بويژه در زمان كاهش بودجه
 • برنامه‌ريزي براي مخارج آينده براساس تقاضا و حجم فعاليت
 • اصلاح فعاليتها و همسو ساختن آنها با برنامه راهبردي سازمان
 • تهيه بودجه توسط دستگاههاي اجرايي را ضابطه‌مند مي‌سازد. كل هزينه هر فعاليت توسط دستگاه اجرايي مشخص مي‌شود و امكان مقايسه هزينه مزبور با ساير شقوق فراهم مي‌گردد.
 • معيار خوبي را در تعيين تعرفه كالاها و خدمات در اختيار مسئولان دستگاههاي اجرايي قرار مي‌دهد.
 • ناكارآيي‌هاي موجود در توليد كالا و خدمت با سهولت بيشتري مشخص مي‌گردد و مسئولان مي‌توانند اقدامات لازم را در افزايش ارزش يا كاهش هزينه محصولات خود بعمل آورند.
 • مسئولين دستگاه اجرايي درك بهتري از عوامل موثر در هزينه پيدا مي‌كنند و شقوق موجود براي كاهش هزينه فعاليتها از طريق تغيير فرآيند و بكارگيري فناوري جديد را بهتر تشخيص مي‌دهند.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: