مقالات و مستندات  \  مشاهده مقالات و مستندات

مشاهده مقالات و مستندات

x
SearchClear

استلزامات و تجربیات استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها

در این مقاله به بررسی ادبیات بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها به گونه ای کاربردی پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به این امر که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری ها می تواند منجر به افزایش جدی بهره وری با استفاده از تخصیص صحیح منابع به فعالیتها شود، سعی شده است با بررسی تجربیات استقرار این نظام در ایالت ...

سيستم برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) و تأثير آن برتحولات حسابداری مدیریت

در دنياي امروزي، كسب و كار و فناوري اطلاعات، آن چنان درهم آميخته‌اند كه تفكيك اين دو در برخي از سازمانها، ناممكن به نظر مي‌رسد. ERP (برنامه‌ريزي منابع بنگاه) و ERPII از راهكارهاي نوين مديريتي مي‌باشند كه در تركيب اين دو منظر پا به عرصه نهاده‌اند. از طرفي با تصويب مفاد قانون ساربنز- اكسلي در آمريكا براي الزام شركتها در ...

بودجه دوگانه وبودجه بندي عملياتي، ابزارهاي ارتقاي كارايي بودجه شهرداري ها (مطالعه موردي شهرداري نياسر ازسال 1382 تا 1387)

درحال حاضربودجه شهرداري هاي كشور به شيوه سنتي شامل دو بخش جاري وعمراني است كه تطابقي با چارچوب برنامه استرات‍ژيك ندارد، لذا بعضي ازشهرداري هاي كشورنيز كه اقدام به تدوين برنامه استرات‍ژيك نموده اند ،درپياده سازي برنامه استرات‍ژيك با شكست مواجه شده اند، زيرا اين فعاليتهاي استرات‍ژيك هستند كه اولويت را به فعاليت عملياتي م ...

«هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت» وتاثيرآن بررفتار سازماني

يکي از ويژگيهاي مهم و اساسي، که بدون شک ساز و کارهاي آن تاثير زيادي بر آينده سازمان و استفاده از موقعيت‌‌‌ها و شرايط رقابتي دارد، استفاده از روش‌هاي نوين محاسبه بهای تمام شده محصولات است. اهميت توجه و بکارگيري اين روشها در اين است که با تمسک به آن‌‌ها مي‌توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به استفاده بهينه از منابع سازم ...

بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس ا ...

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

هزينه يابي مبتني بر فعاليت از ابزارهاي کارآمد مديريت هزينه در حسابداری مدیریت است که مي تواند جهت محاسبه و ارائه بهاي تمام شده دقيق از يک طرف و کمک به شناسايي فعاليت هاي فاقد ارزش از طرف ديگر سودمند باشد در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مختلف در زمینه مدیریت هزینه بررسی های لازم انجام شده است ک ...

ضرورت پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های تولیدی

هزينه يابي مبتني بر فعاليت از ابزارهاي کارآمد مديريت هزينه در حسابداری مدیریت است که مي تواند جهت محاسبه و ارائه بهاي تمام شده دقيق از يک طرف و کمک به شناسايي فعاليت هاي فاقد ارزش از طرف ديگر سودمند باشد در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مختلف در زمینه مدیریت هزینه بررسی های لازم انجام شده است ک ...

تحليل روش "سفرهاي استاني هيات دولت" از منظر برنامه ريزي سرمايه گذاري عمومي لغزان

سفرهاي استاني هيات دولت يكي از اقداماتي است كه از ابتداي دولت نهم طراحي و اجرايي شد؛ اگرچه پيش از اين نيز دولتمردان و مسئولين اجرايي كشور حسب نياز به استانهاي مختلف كشور سفرهايي داشته اند اما بي شك اين رويه در مقايسه با قبل وجوه افتراقي دارد كه لازم است ضمن برشمردن اين وجوه، اين رويه جديد را با رويكردي علمي و بدور از چ ...

بررسی روابط اطلاعات حسابداری مدیریت، تغییر سیستم حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی

امروزه سیستم های حسابداری مدیریت که به مدیران سازمان¬ها در فرآیند تصمیم گیری کمک شایانی می¬کنند، آنچنان اهمیت یافته اند که درهر سازمانی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی بسیار با اهمیت بشمار می روند؛ لازمه داشتن یک سیستم حسابداری مدیریت مناسب، وجود اطلاعات صحیح ، بهنگام و مربوط می باشد. از آنجا¬ئیکه در دنیای کنونی با تن ...

ارزيابي کیفیت متدولوژیکی در تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت طی دو دهه گذشته (2008 ـ 1987)

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت متدولوژیکی در تحقیقات تجربی حسابداری مدیریت طی دو دهه‌ی گذشته (2008 ـ 1987) و با رویکرد شناخت و دستیابی به نحوه‌ انجام تحقیقات مربوطه و آگاهی از نقاط ضعف و قوت آنها انجام گردیده است. روش تحقیق اسنادی و به شیوه‌ تحلیلی- تطبیقی و از طریق بررسی مقالات پژوهشی ارائه شده در هشت مجله‌ی علمی معت ...

Page 5 of 11 (106 items)Prev12[5]61011Next

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: