معرفی مقالات فارسی  \  عوامل تاثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی

عوامل تاثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی


دانشجو حسن صادقی حسن آبادی استاد راهنما یحیی حساس یگانه فرخ برزیده


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت سال انتشار: 1388

به موقع بودن تغییر حسابرس اظهار نظر حسابرسی تاریخ گزارش حسابرسی

چکیده: زمان اعلام گزارش سالیانه، تصمیمی مرتبط با افشا است که می بایست توسط مدیریت اتخاذ شود. استفاده کنندگان، به موقع بودن را عاملی حیاتی و مهم می دانند که بر مفید بودن اطلاعاتی که در دسترس استفاده کنندگان خارجی قرار گرفته، تاثیرگذار است. مدت زمان فرایند حسابرسی، تاثیری بسیار بر به موقع بودن گزارشگری مالی دارد. به موقع بودن گزارشگری مالی از طریق محاسبه تعداد روزهای فاصله بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرس مستقل، اندازه گیری می شود. این تحقیق، عوامل تاثیرگذار بر زمان امضای گزارش های حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهد. نمونه ها، دربرگیرنده ی 372 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1383 الی 1386 می باشد. تحقیق، دارای پنج متغیر توصیفیِِِ نوع گزارش حسابرس، بدهی های احتمالی، اقلام غیرمترقبه، سهامدار عمده و سابقه همکاری بین حسابرس و صاحبکار است. نتایج به دست آمده نشان داد که نوع گزارش حسابرس ، طی همه سال های مورد بررسی، به شکلی معنادار بر تاریخ گزارش حسابرس تاثیرگذار است. متغیر سهامدار عمده و هر دو متغیر بدهی های احتمالی و تغییر حسابرس، به ترتیب طی سه و یک سال از دوره مورد بررسی، بر تاریخ گزارش حسابرس تاثیری معنادار داشته است.اقلام غیرمترقبه رابطه ای معنادار با تاریخ گزارش حسابرس را ، نشان نداد.

نرم افزار بودجه ريزي عملياتي الماس

اين نرم افزار امکانات زیر را در اختيار کاربر قرار مي دهد: جهت دانلود بروشور نرم افزار روی لینک زیر کلیک نمایید:

دانلود بروشور شرکت

جهت اطلاع از فعالیتها و خدمات شرکت و دریافت بروشور گروه مشاوران پنکو روی لینک زیر کلیک نمایید:

فيلم هاي آموزشي

مجموعه فیلمهای آموزشی محاسبه قيمت تمام شده ، بودجه ريزي مبتنی بر عملکرد را از طریق آدرس زیر دانلود نمایید: