نرم افزار مدیریت سبد پروژه

نرم افزار هزینه‌یابی و مدیریت استراتژیک پروژه یکی از جدیدترین زیرسیستم‌های نرم افزار حسابداری مدیریت الماس می‌باشد که با هدف تعیین بهای تمام شده سبد پروژه‌ها و مدیریت پروژه‌ها در راستای استراتژی‌های سازمان توسعه یافته است و قابلیت‌های زیر را در اختیار کاربران قرار می دهد:

 • لوگوی پنکو
  تعریف درختواره پروژه‌ها (شامل پروژه‌، زیر پروژه، وظایف و مایل استون)
 • لوگوی پنکو
  به اشتراک گذاری کلیه پروژه‌ها و زیر پروژه‌ها برای کاربران تعریف شده و دارای سطح دسترسی
 • لوگوی شرکت
  هزینه‌یابی پروژه با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ارتباط پروژه‌ها با اهداف راهبردی و برنامه های سازمان
 • لوگوی پنکو
  ورود اطلاعات پروژه از نرم‌افزار MS Project

تعریف ویژگی‌های پروژه از قبیل:

 • لوگوی پنکو
  اطلاعات مدیران، پیمانکاران و مشاوران مرتبط
 • لوگوی پنکو
  اطلاعات مناقصات و شرکت‌‌کنندگان مناقصات
 • لوگوی پنکو
  اطلاعات قرارداد و سایر موارد وابسته به آن ( الحاقیه ، ضمانت، پرداخت‌ها ، کسورات و … )
 • لوگوی پنکو
  اطلاعات مالی و اعتباری پروژه
 • لوگوی پنکو
  مستندات و فایل‌ها

ثبت اطلاعات هر پروژه شامل:

 • لوگوی پنکو
  فعالیت‌ها و وظایف (Tasks)
 • لوگوی پنکو
  تعریف کارها (Works) و مهارت‌ها (Skills)
 • لوگوی پنکو
  تعریف وابستگی بین وظایف (Task Relations)
 • لوگوی پنکو
  تعریف محدودیت‌های وظایف
 • لوگوی پنکو
  تعریف قالب وظایف شامل فونت، رنگ و ...
 • لوگوی پنکو
  تعریف تقویم‌های مختلف پروژه
 • لوگوی پنکو
  یادداشت‌ها (Notes)
 • لوگوی پنکو
  منابع پروژه (Resources)
 • لوگوی پنکو
  هزینه پروژه
 • لوگوی پنکو
  نمایش نمودار گانت

ویدیو‌های آموزشی

نرم‌افزارهای زیرمجموعه

شرکای تجاری

مشتریان ما

...

error: