نرم افزار بودجه ریزی

نرم افزار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

از آنجائیکه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی) در هر سازمان نیازمند گردآوری حجم عظیمی از اطلاعات مالی و عملکردی واحدهای متعدد سازمانی است، انتخاب ابزار نرم افزاری مناسب یکی از نیازهای ضروری پیاده‌سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.
نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی الماس اولین نرم افزار دانش بنیان حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که وظیفه تدوین، ابلاغ و تخصیص بودجه در سازمان را بر عهده می‌گیرد.

مراحل بودجه ریزی در نرم افزار:

ابتدا قیمت تمام شده خدمات با کمک ماژول محاسبه قیمت تمام شده، در دوره زمانی پایه، محاسبه می‌گردد. به عنوان مثال جهت تدوین بودجه 1392، میتوان سه ماهه آخر 1390 و نه ماهه اول 1391 را به عنوان دوره زمانی پایه انتخاب نمود و قیمت تمام شده خدمات را در آن دوره زمانی محاسبه کرد.

حجم خدمات قابل ارائه در دوره زمانی بودجه (مثلا 1392) پیش‌بینی گردیده و در نرم افزار وارد می‌شود.

میزان محدودیت‌های اقلام هزینه به نرم افزار اعلام می‌گردد. به عنوان مثال هزینه‌های پرسنلی بیش از 20 درصد رشد نداشته باشد.

میزان ظرفیت بلااستفاده فعالیت‌ها در نرم افزار وارد می‌شود.

میزان متغیر بودن و یا ثابت بودن هریک از فصول و مواد هزینه در نرم افزار وارد می‌گردد. به عنوان مثال هزینه بیمه ماشین آلات یک هزینه ثابت است که به حجم خدمات ارتباطی ندارد ولی هزینه پرسنلی یک هزینه متغیر است که متناسب با حجم خدمات تغییر می‌کند.

میزان تورم در هریک از فصول و مواد هزینه در نرم افزار وارد می‌شود.

با انجام محاسبه معکوس، با توجه به محدودیت‌های وارد شده، بودجه سازمان توسط نرم افزار پیش‌بینی می گردد‌.

بودجه پیشنهادی وارد گردش کار سازمانی شده و پس از تایید، تصویب و ابلاغ، اجرایی می‌گردد.

مراحل تخصیص بودجه در نرم افزار:

ابتدا با کمک ماژول مدیریت و ارزیابی عملکرد، شاخص‌های عملکردی جهت تخصیص بودجه تعیین می‌گردد.

دوره تخصیص در نرم افزار تعیین می‌شود. به عنوان مثال مشخص می‌شود تخصیص‌ها به صورت سه ماهه داده خواهد شد.

تخصیص دوره اول (مثلا سه ماهه اول 1392) به صورت علی الحساب و بر مبنای تعداد روزهای دوره تخصیص خواهد بود. (مثلا 25 درصد کل بودجه)

تخصیص‌های دوره دوم به بعد بر مبنای میزان تحقق شاخص‌های عملکردی در دوره‌های تخصیص قبلی، تعدیل خواهد شد.

تخصیص پیشنهادی از سوی نرم افزار وارد گردش کاری سازمانی شده و پس از تایید مدیریت، اجرایی می‌گردد.

ویدیو‌های آموزشی

نرم‌افزارهای زیرمجموعه

شرکای تجاری

مشتریان ما

...

error: