نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت

ماژول محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کالا و خدمات بر اساس تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) یکی از اصلی ترین زیرسیستم‌های نرم افزار حسابداری مدیریت الماس است که جهت محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده کالاها، خدمات، پروژه ها، سفارشات (Orders) و سایر موضوعات هزینه (Cost Objects) به کار میرود.
اگرچه روش پیشنهادی نرم افزار هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت محاسبه قیمت تمام شده روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یا Activity Based Costing می‌باشد ولی این ماژول قابلیت محاسبه بر اساس روش‌های دیگر همچون حسابداری صنعتی، هزینه یابی استاندارد و … را نیز دارا می‌باشد.

 

تعاریف پایه و ایجاد مدل‌های هزینه

 • لوگوی پنکو
  تعریف اقلام هزینه و منابع(Resource)
 • لوگوی پنکو
  تعریف فرآیندها و فعالیت‌ها(Activity)
 • لوگوی پنکو
  تعریف خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردی(Cost Object)
 • لوگوی پنکو
  قابلیت تعریف ماژول‌های بیشتر در جهت شخصی سازی مدل هزینه
 • لوگوی پنکو
  تعریف محرک منابع (Resource Driver)
 • لوگوی پنکو
  تعریف محرک فعالیت (Activity Driver)
 • لوگوی پنکو
  استفاده از ویرایشگر فرمول توسط کاربر جهت تعریف محرک‌های محاسباتی
 • لوگوی پنکو
  تعریف سازمان‌ها و واحدهای وابسته
 • لوگوی پنکو
  تعریف سناریوهای متنوع هزینه‌ای
 • لوگوی پنکو
  تعریف دوره‌های زمانی مختلف جهت محاسبات مدل
 • لوگوی پنکو
  تعریف ویژگی‌های فعالیت‌ها، موضوعات هزینه و اقلام هزینه

انتسابات

 • لوگوی پنکو
  انتساب منابع به فعالیت‌ها
 • لوگوی پنکو
  انتساب فعالیت‌ها به موضوعات هزینه
 • لوگوی پنکو
  انتساب فعالیت‌ها به فعالیت‌های دیگر
 • لوگوی پنکو
  انتساب هزینه‌های مستقیم به موضوعات هزینه
 • لوگوی پنکو
  انتساب فعالیت‌ها به خدمات
 • لوگوی پنکو
  انتساب خدمات به برنامه‌ها
 • لوگوی پنکو
  انتساب برنامه‌ها به اهداف راهبردی
 • لوگوی پنکو
  انتساب مجدد منابع (Resource Reallocation)
 • لوگوی پنکو
  قابلیت انتساب هزینه بین سازمان‌ها
 • لوگوی پنکو
  قابلیت انتساب هزینه بین ترکیبات هزینه‌ای

موتور محاسباتی(Calculation Engine)

 • لوگوی پنکو
  محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌ها، خدمات، برنامه‌ها و اهداف راهبردی
 • لوگوی پنکو
  محاسبه بهای تمام شده یک واحد خدمت ارائه شده/ یک واحد محصول تولید شده
 • لوگوی پنکو
  محاسبه هزینه سربار هر فعالیت
 • لوگوی پنکو
  محاسبه هزینه مستقیم هر فعالیت
 • لوگوی پنکو
  تسهیم هزینه ها با روش دوطرفه ریاضی Reciprocal Allocation-
 • لوگوی پنکو
  بخش مدیریت منابع درآمدی
 • لوگوی پنکو
  تعریف سرفصل‌های درآمدی
 • لوگوی پنکو
  تعریف سناریوهای مختلف درآمدی
 • لوگوی پنکو
  محاسبه درآمد در سناریوهای مختلف و دوره‌های زمانی انتخاب شده
 • لوگوی پنکو
  قابلیت اجرای Time-Driven Activity Based Costing
 • لوگوی پنکو
  قابلیت کپی یک سناریو به سناریوهای مختلف
 • لوگوی پنکو
  تحلیل سناریوهای مختلف با استفاده از روش What-If Analysis
 • لوگوی پنکو
  ارائه تحلیل‌های ردیابی(Traceability)
 • لوگوی شرکت
  قابلیت طراحی و اجرای مدل‌های مختلف هزینه‌یابی علاوه بر هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت برای مواجهه با محیط‌های مختلف کاری و تجاری

ویدیو‌های آموزشی

نرم‌افزارهای زیرمجموعه

شرکای تجاری

مشتریان ما

...

error: