دوره‌های آموزشی خارجی

گسترش روز افزون مرزهای جهانی دانش، گسترش ارتباطات میان جوامع و یکپارچه سازی اطلاعاتی جوامع مختلف شعار دهکده جهانی را به واقعیتی عینی و ملموس تبدیل کرده است. در چنین فضایی پیشرفت نه در مرزهای یک جامعه که در مرزهای جامعه جهانی و در فضای آزاد اطلاعاتی شکل می‌گیرد. از لوازم پیشرفت در چنین محیطی، داد و ستد اطلاعاتی و استفاده از تجربه های گوناگون دیگر شرکت‌های هم راستا در فضای جهانی است.
گروه مشاوران پنکو در راستای توسعه دانش بودجه ریزی عملیاتی در کشور اقدام به برگزاری دروه‌ای 5 روزه بودجه ریزی عملیاتی ویژه شهرداران و مدیران شهری توسط کالج آموزش مدیریت دولتی سنگاپور (CSC) نموده است که یکی از معروفترین مراکز آموزش مدیریت دولتی در آسیا می‌باشد. 
این دوره آموزشی که توسط گروه مشاوران پنکو و با مشارکت کالج آموزش مدیریت دولتی سنگاپور طراحی و اجرا گردید به مدت 5 روز و با حضور 20 نفر از مدیران ارشد دولتی در محل کالج آموزشی مدیریت دولتی سنگاپور برگزار گردید. 
این دوره با هدف آشنایی مدیران بخش دولتی و عمومی با بودجه ریزی عملیاتی و نحوه بودجه ریزی در کشورهای توسعه یافته آسیایی و نیز بازدید از سازمان‌های مرتبط با حوزه فعالیتی آنان طراحی گردید.
مدرسین این دوره آقایان ونیستون تان و آندرو لیم، علاوه بر مدارج دانشگاهی دارای سوابق اجرایی ارزنده‌ای در وزارت اقتصاد و دارایی سنگاپور در سطوح مدیریتی و برنامه‌ریزی هستند و دوره‌های آموزشی و نیز فعالیت‌های مشاوره‌ای زیادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، لندن، کامبوج، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیایی داشته‌اند.

اهداف دوره :

سر فصل‌های دوره:

 • لوگوی پنکو
  بکارگیری روش‌های مدیریت مالی اثربخش
 • لوگوی پنکو
  روش‌های مدیریت تغییر
 • لوگوی پنکو
  ایجاد دیدگاه مناسب برای مدیریت منابع
 • لوگوی پنکو
  شناخت روش‌های اثربخش مدیریت مالی
 • لوگوی پنکو
  ظرفیت سازی
 • لوگوی پنکو
  آشنایی با مهارت‌ها و روش‌های اثربخش بودجه ریزی
 • لوگوی پنکو
  مراحل اجرایی بودجه
 • لوگوی پنکو
  روش‌های تحلیل انحراف بودجه
 • لوگوی پنکو
  پیش‌بینی درآمد و هزینه
 • لوگوی پنکو
  بودجه ریزی عملیاتی
 • لوگوی پنکو
  حرکت از بودجه هزینه‌ای به بودجه عملیاتی
 • لوگوی پنکو
  شناسایی پیامد‌ها، خروجی‌ها و شاخص‌های عملکرد
 • لوگوی پنکو
  بکارگیری اطلاعات هزینه‌ای
 • لوگوی پنکو
  اهمیت اطلاعات هزینه‌ای
 • لوگوی پنکو
  مقایسه هزینه‌ها
 • لوگوی پنکو
  تحلیل و بکارگیری اطلاعات هزینه‌ای
 • لوگوی پنکو
  استفاده از اطلاعات حسابداری در مدیریت هزینه‌ها
 • لوگوی پنکو
  روش‌های تصمیم گیری
 • لوگوی پنکو
  شناسایی فرآیندهای تصمیم‌گیری
 • لوگوی پنکو
  طراحی و ارزیابی برنامه‌های عملیاتی
 • لوگوی پنکو
  بودجه‌ریزی سرمایه‌ای و تحلیل هزینه ـ منفعت
 • لوگوی پنکو
  روش‌های تصمیم گیری اثربخش
 • لوگوی پنکو
  به کارگیری صورت‌های مالی دولتی
 • لوگوی پنکو
  شناخت ارتباط بین صورت‌های مختلف مالی دولتی
 • لوگوی پنکو
  بکارگیری روش‌های نرم افزاری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)
 • لوگوی پنکو
  طراحی یک مدل ABC
 • لوگوی پنکو
  تعریف منابع، فعالیت‌ها و موضوعات هزینه
 • لوگوی پنکو
  تعریف محرک‌های منابع و فعالیت
 • لوگوی پنکو
  استفاده از اطلاعات ABC برای بودجه ریزی عملیاتی

...

error: