مشاوره استقرار

گروه مشاوران پنکو بر این باور است که ارائه یک نرم افزار جامع و با کیفیت تنها بخشی از مسیر سازمان‌ها در راه پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت است و ارائه خدمات مشاوره استقرار و پیاده سازی نرم افزار یکی از ملزومات موفقیت پروژه است. تیم مشاوره پنکو با انجام دهها پروژه در طی سال‌های اخیر تجربه لازم جهت ارائه خدمات مشاوره در پیاده سازی نظام‌های محاسبه قیمت تمام شده، بودجه ریزی عملیاتی و ارزیابی عملکرد را دارا می باشد.
با استفاده از خدمات مشاوره ما، سازمان‌ها می‌توانند در کوتاه ترین زمان به بزرگترین نتایج قابل حصول برسند.
رویکرد اجرایی ما بکارگیری توان مشاوره ای، آموزشی و نرم افزاری گروه مشاوران پنکو برای استقرار مدل مورد نظر و سپس توانمندسازی کارکنان و کارشناسان سازمان به منظور تعمیم، نگهداری و پشتیبانی برای سال های آتی می‌باشد.

...

error: