دوره‌های آموزشی داخلی

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال‌های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.
سازمان‌ها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود چند درصد از منابع و سرمایه سازمان‌ها را منابع انسانی تشکیل می‌دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت‌های آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسان‌های زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می‌شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان‌ها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند .
از این روی دپارتمان آموزش گروه مشاوران پنکو به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در حوزه ارائه آموزش‌های تخصصی برگزاری دوره‌های کاربردی مدیریتی جهت افزایش مهارت‌های علمی و کاربردی در بخش دولت و صنعت را سرلوحه فعالیت‌های خود قرارداده است و در طراحی این دوره‌های آموزشی سعی دارد نحوه آموزش با دیدگاه کاملاً کاربردی به توانمندی فراگیران پس از گذراندن آن دوره منجر شود.
گروه مشاوران پنکو از ابتدای تاسیس تا کنون طراحی و اجرای سمینارها و کارگاه‌های آموزشی با مدرسین برتر خارجی را یکی از وظایف کلیدی خود قرار داده و در این مدت موفق به برگزاری ده‌ها دوره با کیفیت با حضور بهترین اساتید دنیا برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی شده است که فهرست آن به شرح زیر است:

کارگاه تخصصی

دوره‌های آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ مکان
1 کارگاه یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو خرداد 1387 قزوین
2 کارگاه یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو تیر 1387 کرج
3 کارگاه سه روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو تیر 1387 مشهد
4 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو مرداد 1387 اصفهان
5 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو مرداد 1387 شیراز
6 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو مرداد 1387 تبریز
7 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو آبان 1387 سازمان صدا و سیما ـ زیباکنار
8 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو آبان 1387 سمنان
9 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو دی 1387 چابهار
10 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو دی 1387 تهران
11 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو بهمن 1387 کیش
12 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو اسفند 1387 رشت
13 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو اسفند 1387 محلات
14 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو اسفند 1387 سازمان هوا و فضا
15 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی و محاسبه قیمت تمام شده در شهرداری‌ها آندرو لیمAndrew Lim 26 فروردین 1388 هتل المپیک
16 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی و محاسبه قیمت تمام شده در شهرداری‌ها آندرو لیمAndrew Lim 27 فروردین 1388 هتل المپیک
17 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو فروردین 1388 وزارت کار و امور اجتماعی
18 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو اردیبهشت 1388 بوشهر
19 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو اردیبهشت 1388 کرمان
20 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو خرداد 1388 سمنان
21 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو خرداد 1388 زنجان
22 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو تیر 1388 ارومیه
23 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو تیر 1388 گرگان
24 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی و پروژه های عمرانی دکتر شفیق حسینDr.shaffick Hosein 14-13 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
25 کارگاه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 16 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
26 کارگاه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 19 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
27 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی و پروژه های عمرانی دکتر شفیق حسینDr.shaffick Hosein 21-20 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
28 کارگاه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 24 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
29 کارگاه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش بهداشت و درمان دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 25 تیر 1388 سازمان همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
30 کارگاه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی در بانک ها دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 28 تیر 1388 مرکز آموزش بانک سپه
31 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو مرداد 1388 کرمانشاه
32 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو

مرداد 1388

زاهدان
33 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو

مرداد 1388

خرم آباد
34 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو

مرداد 1388

شهرکرد
35 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی و علی غلامی – مدرسین گروه مشاوران پنکو مهر1388 اهواز
36 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو 10-9 آذر 1388 سازمان مناطق آزاد
37 کارگاه تلفیق بودجه‌ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی آبری جواچیمAubrey Joachim- رییس موسسه حسابداران مدیریت خبرهCIMA 29 دی 1388 سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
38 کارگاه بودجه‌ریزی و پیش بینی شناور جرمی هوپJeremy Hope- مبدع فراسوی بودجه‌ریزی و پیش بینی شناور 29 دی 1388 سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
39 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها علیرضا صراف و علی غلامی – مدرسین گروه مشاوران پنکو دی 1388 ارومیه
40 کارگاه تلفیق بودجه‌ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی آبری جواچیمAubrey Joachim- رییس موسسه حسابداران مدیریت خبرهCIMA 1 بهمن 1388 سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
41 کارگاه بودجه‌ریزی و پیش بینی شناور جرمی هوپJeremy Hope- مبدع فراسوی بودجه‌ریزی و پیش بینی شناور 1 بهمن 1388 سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
42 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 1 بهمن 1388 سالن همایش های بین المللی رازی
43 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداری‌ها محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 20 بهمن و 5 اسفند 1388 شهرداری تهران
44 کارگاه دو روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو 4-3 اسفند 1388 سازمان منطقه آزاد کیش
45 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 14 تیر 1389 استانداری مرکزی
46 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 14 تیر 1389 استانداری فارس
47 کارگاه آموزشی کاربری نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی عرفان غلامی – محمد حسن آبادی – مدرسین گروه مشاوران پنکو 9 مرداد 1389 پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
48 کارگاه آموزشی کاربری نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی عرفان غلامی – محمد حسن آبادی – مدرسین گروه مشاوران پنکو 10 مرداد 1389 پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
49 کارگاه آموزشی کاربری نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی عرفان غلامی – محمد حسن آبادی – مدرسین گروه مشاوران پنکو 11 مرداد 1389 پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
50 کارگاه آموزشی کاربری نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی عرفان غلامی – محمد حسن آبادی – مدرسین گروه مشاوران پنکو 12 مرداد 1389 پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی
51 دوره یک روزه کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‌ریزی دکتر مارک رابینسونDr.Marc Robinson- مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی صندوق بین المللی پول 14 مرداد 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
52 دوره یک روزه استقرار موفق نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دکتر آرو راساپان – مشاور ارشد بودجه‌ریزی عملیاتی دولت مالزی 19 مرداد 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
53 دوره یک روزه کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‌ریزی محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 10 آبان 1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
54 کارگاه بودجه‌ریزی عملیاتی- مطالعه موردی و ارائه نرم‌افزار محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 25 آبان 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
55 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 15 آذر 1389 سازمان آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
56 دوره آموزشی یک روزه نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی علی غلامی – مدرس گروه مشاوران پنکو 16 آذر 1389 سازمان آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه
57 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی و محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو 11 دی 1389 کانون اسلامی انصار
58 دوره آموزشی دو روزه نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی علی غلامی – مدرس گروه مشاوران پنکو 13-12 دی 1389 کانون اسلامی انصار
59 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 23 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
60 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی پیشرفته محمد حسن آبادیو علیرضا صراف- مدرسین گروه مشاوران پنکو 25 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
61 دوره آموزشی یک روزه کاربرد اطلاعات عملکردی در بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی – مدرس گروه مشاوران پنکو 27 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
62 دوره آموزشی یک روزه حسابداری تعهدی قدرت الله طالب نیا ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 8 اسفند 1389 کانون اسلامی انصار
63 دوره یک روزه گام به گام بودجه‌ریزی عملیاتی (ویژه مدیران) محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 21 خرداد 1390 کانون اسلامی انصار
64 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 23 خرداد 1390 شهرداری تهران
65 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی (دوره عمومی) محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 23 خرداد 1390 شهرداری تهران
66 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 30 خرداد 1390 شهرداری اسلامشهر
67 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی (دوره عمومی) محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 31 خرداد 1390 شهرداری تهران
68 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی (دوره عمومی) محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 12 تیر 1390 شهرداری تهران
69 دوره یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی (دوره عمومی) محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 19 تیر 1390 شهرداری تهران
70 گام به گام بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش دولتی و عمومی ویژه مدیران محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 23 تیر 1390 کانون اسلامی انصار
71 بودجه‌ریزی عملیاتی و مدیریت پروژه های عمرانی فرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 25 تیر 1390 کانون اسلامی انصار
72 دوره بودجه‌ریزی عملیاتی ویژه مدیران شهرداری تهران محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 2 مرداد 1390 شهرداری تهران
73 پنجمین دوره بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 18 مرداد 1390 شهرداری تهران
74 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 14 شهریور 1390 هتل فردوسی (معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران)
75 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 15 شهریور 1390 هتل فردوسی (معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران)
76 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 19 شهریور 1390 هتل فردوسی (خدمات شهری شهرداری تهران)
77 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 20 شهریور 1390 هتل فردوسی ( شهرداران نواحی شهرداری تهران)
78 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 23 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
79 دوره آموزشی یک روزه بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 30 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
80 کلیات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه فرج اله فتح اله پور ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 30 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
81 دوره آموزشی نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 22 شهریور 1390 کانون اسلامی انصار
82 دوره آموزشی نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 16 مهر 1390 کانون اسلامی انصار
83 دوره آموزشی نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی بودجه‌ریزی و مدیریت عملکرد علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو

17 مهر 1390

کانون اسلامی انصار
84 دوره آموزشی نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو

19 مهر 1390

کانون اسلامی انصار
85 دوره آموزشی نرم‌افزار بودجه‌ریزی عملیاتی بودجه‌ریزی و مدیریت عملکرد علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو

20 مهر 1390

کانون اسلامی انصار
86 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 23 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
87 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 30 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
88 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 13 بهمن 1390 سازمان مدیریت صنعتی
89 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 17 بهمن 1390 شهرداری منطقه 3 تهران
90 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 19 بهمن 1390 شهرداری منطقه 3 تهران
91 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 1 آبان 1390 کانون اسلامی انصار
92 دوره آموزشی نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی (1) محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 4 آبان 1390 پژوهشکده جهاد دانشگاهی
93 دوره آموزشی نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی (2) بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 5 آبان 1390 پژوهشکده جهاد دانشگاهی
94 دوره آموزشی کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 3 آبان 1390 کانون اسلامی انصار
95 دوره آموزشی نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی (1) محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 21 دی 1390 پژوهشکده جهاد دانشگاهی
96 دوره آموزشی نرم افزار بودجه‌ریزی عملیاتی (2) بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد علی غلامی و آرش علی اکبری ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 22 دی 1390 پژوهشکده جهاد دانشگاهی
97 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی و پروژه های عمرانی مهندس فتح اله پور – مدرس گروه مشاوران پنکو 28 دی 1390 کانون اسلامی انصار
98 دوره آموزشی بودجه‌ریزی عملیاتی در شهرداریها علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 29 دی 1390 کانون اسلامی انصار

دوره های آموزشی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ مکان
1 کارگاه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بنادر آندرو لیمAndrew Lim 17 اردیبهشت 1387 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
2 کارگاه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات درمانی با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)مطالعه موردی بیمارستانChangi Generalسنگاپور با استفاده از دومین نرم افزار برترABC/Mدر دنیا آندرو لیمAndrew Lim 18 اردیبهشت 1387 تالار بزرگ کشور
3 کارگاه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات امور مالیاتی با استفاده از تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) آندرو لیمAndrew Lim 19 اردیبهشت 1387 تالار بزرگ کشور
4 کارگاه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در دولت آبری جواچیمAubrey Joachim-رییس موسسه حسابداران مدیریت خبرهCIMA 15 مهر 1387 هتل المپیک
5 کارگاه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در دولت آبری جواچیمAubrey Joachim-رییس موسسه حسابداران مدیریت خبرهCIMA 16 مهر 1387 هتل المپیک
6 کارگاه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در شهرداری ها آبری جواچیمAubrey Joachim-رییس موسسه حسابداران مدیریت خبرهCIMA 17 مهر 1387 هتل المپیک
7 کارگاه هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت و نرم افزارABC/M آندره سانسورینو، مدیر عامل شرکت نرم افزاریMy ABCM 30 دی 1388 سالن همایش های بین المللی رازی
8 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده دنیز بتومنDeniz Batumanمشاور ارشد هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا 18 مرداد 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
9 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات در دولت علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 22 آبان 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
10 دوره آموزشی یک روزه چالش های اجرایی استقرار حسابداری تعهدی آلن بارتونAllan Barton -طراح نظام حسابداری تعهدی وGFSدولت استرالیا 22 آبان 1389 سالن همایش های بین المللی رازی
11 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو استانداری استان کرمانشاه
12 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 24 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
13 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 7 اسفند 1389 کارخانه سیمان داراب
14 دوره دو روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده علیرضا صراف و علی غلامی ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 27-26 اردیبهشت 1390 سازمان جهاد کشاورزی رشت
15 دوره یک روزه محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 24 خرداد 1390 وزارت بازرگانی
16 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده به روش هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت(ABC/M) علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 28 تیر 1390

کانون اسلامی انصار

17 هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 5 مرداد 1390

کانون اسلامی انصار

18 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده ویژه شهرداری ها محمد حسن آبادی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 6 مرداد 1390

کانون اسلامی انصار

19 آموزش نرم افزار بودجه ریزی عملیاتی (1) محاسبه قیمت تمام شده علی غلامی ـ گروه مشاوران پنکو 22 شهریور 1390

کانون اسلامی انصار

20 هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 20 شهریور 1390 شرکت طلیعه سبز جهان
21 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده در دولت علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 2 آبان 1390 کانون اسلامی انصار
22 حسابداری تعهدی دکتر بتول زارعی 25 دی 1390 کانون اسلامی انصار
23 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات در شهرداری ها علیرضا صراف – مدرس گروه مشاوران پنکو 26 دی 1390 کانون اسلامی انصار

دوره های آموزشی نظام جامع مدیریت عملکرد

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ مکان
1 کارگاه کارت امتیازی متوازن برای صنعت خودرو سازی ناریش ماکیجانیNaresh Makhijani 17 اردیبهشت 1387 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
2 کارگاه استقرار نظام جامع برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)مطالعه موردی بیمارستانRumah Sakit Pondok Indahاندونزی با استفاده از پرفروش ترین نرم افزارBSCدر دنیا ناریش ماکیجانیNaresh Makhijani 18 اردیبهشت 1387 تالار بزرگ کشور
3 کارگاه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد استراتژیک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)مطالعه موردیBank Niagaبرترین بانک اندونزی وBank Mandiriبزرگ ترین بانک اندونزی با استفاده از پرفروش ترین نرم افزارBSCدر دنیا ناریش ماکیجانیNaresh Makhijani 19 اردیبهشت 1387 تالار بزرگ کشور
4 کارگاه استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد استراتژیک با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC)مطالعه موردی با استفاده از پرفروش ترین نرم افزارBSCدر دنیا ناریش ماکیجانیNaresh Makhijan 19 اردیبهشت 1387 تالار بزرگ کشور
5 کارگاه دو روزه شاخص های کلیدی عملکرد در صنعت خودروسازی دیوید پارمنترDavid Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص های کلیدی عملکرد 20-19 اردیبهشت 1388 هتل المپیک
6 کارگاه بودجه ریزیعملیاتی و شاخص های کلیدی عملکرد در شهرداری ها دیوید پارمنترDavid Parmenter -دارنده عنوان سلطان شاخص های کلیدی عملکرد 21 اردیبهشت 1388 هتل المپیک
7 کارگاه تلفیق برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد دکتر آرو راساپانDr.Aru Rasappan -مشاور ارشد بودجه ریزی عملیاتی دولت مالزی 17 تیر 1388 سالن همایش های بین المللی برج میلاد
8 کارگاه 25 ساعته کارت امتیازی متوازن در بیمارستان ها ویژه مدیران سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 25 آبان 1388 دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 کارگاه 25 ساعته کارت امتیازی متوازن در بیمارستان ها ویژه کارشناسان سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 28 آبان 1388 دانشگاه علوم پزشکی تهران
10 کارگاه کارت امتیازی متوازن در بیمارستان ها سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 29 دی 1388 سالن همایش های بین المللی رازی
11 کارگاه کارت امتیازی متوازن و نرم افزار فارسیBSC تورینج واشوس، مدیرعامل شرکتCORPORATER 30 دی 1388 سالن همایش های بین المللی رازی
12 کارگاه کارت امتیازی متوازنBSC محمد حسن آبادی و علیرضا صراف – مدرسین گروه مشاوران پنکو 10-9 تیر 1389 منطقه آزاد کیش
13 کارگاه شاخص های کلیدی عملکرد با محوریت سلامت اداری آرش علی اکبری – مدرس گروه مشاوران پنکو 2-1 مرداد 1389 دانشگاه علوم پزشکی تهران
14 دوره یک روزه استقرار کارت امتیازی متوازن – نظام جامع مدیریت عملکرد ناریش ماکیجانیNaresh Makhijan 13 مرداد 1389 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
15 دورهآموزشی یک روزه شاخص های کلیدی عملکرد یاسر ابوالقاسمی – مدرس گروه مشاوران پنکو 28 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
16 دوره آموزشی یک روزه کارت امتیازی متوازن سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 30 بهمن 1389 کانون اسلامی انصار
17 دوره آموزشی یک روزه کارت امتیازی متوازن سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 30 فروردین 1390 شرکت صبای تجریش
18 دوره آموزشی یک روزه شاخص های کلیدی عملکرد یاسر ابوالقاسمی – مدرس گروه مشاوران پنکو 24 خرداد 1390 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
19 مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی دولتی و عمومی دکتر کاوه مهرانی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 27 تیر 1390

کانون اسلامی انصار

20 نظام جامع ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن سید مجید احمدی – مدرس گروه مشاوران پنکو 29 تیر 1390

کانون اسلامی انصار

21 طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد یاسر ابوالقاسمی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 30 تیر 1390

کانون اسلامی انصار

22 حسابداری تعهدی دکتر قدرت اله طالب نیا ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 2 مرداد 1390

کانون اسلامی انصار

23 حسابداری پروژه دکتر جلال وافی ثانی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 3 مرداد 1390

کانون اسلامی انصار

24 حسابداری مدیریت دکتر فرزام زمانی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 4 مرداد 1390

کانون اسلامی انصار

25 حسابداری تعهدی دکتر ساسان مهرانی – مدرس گروه مشاوران پنکو 20 آذر الی 6 دی 1390 دانشگاه تربیت معلم
26 حسابداری تعهدی دکتر ساسان مهرانی – مدرس گروه مشاوران پنکو 20 آذر 1390 دانشگاه تربیت معلم
27 حسابداری تعهدی دکتر ساسان مهرانی – مدرس گروه مشاوران پنکو 27 آذر 1390 دانشگاه تربیت معلم
28 حسابداری تعهدی دکتر ساسان مهرانی – مدرس گروه مشاوران پنکو 26 آذر 1390 دانشگاه تربیت معلم

ســایــر

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ مکان
1 دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 30 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
2 دوره آموزشی نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنها مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 31 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
3 آشنایی با مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی و مکانیزم توسعه پاک cdm محمد حسن آبادی و یاسر ابوالقاسمی ـ مدرسین گروه مشاوران پنکو 27 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
4 کلیات بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه مهندس فتح اله پور – مدرس گروه مشاوران پنکو 27 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
5 دوره آموزشی شرایط عمومی پیمان مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 31 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
6 نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر آنها مهندس حلاج ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 31 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
7 دوره آموزشی مشعل های گازی و گازوئیلی مهندس محمود چراخ ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 13 بهمن 1390 شرکت آلومینیوم پارس
8 آشنایی با مفاهیم بودجه‌ریزی عملیاتی ـ مکانیزم توسعه پاک (CDM) یاسر ابوالقاسمی ـ مدرس گروه مشاوران پنکو 27 شهریور 1390 مرکز مطالعات، تحقیقات آموزش وزارت کشور
9 اولین همایش بین المللی دورکاری در نظام اداری با حضور رئیس جمهور 27 دی 1390 وزارت کشور
10 اجرای موفق دورکاری در دولت (ویژه سیاست‌گذاران) اندی لیک Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دورکاری و سردبیر مجله انعطاف پذیری
30 دی 1390 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
11 اجرای موفق دورکاری در خانه(ویژه کارکنان) اندی لیک Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دورکاری و سردبیر مجله انعطاف پذیری
29 دی 1390 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی
12 اجرای موفق دورکاری در سازمان (ویژه مدیران) اندی لیک Andy Lake
استاد دانشگاه مشاور دورکاری و سردبیر مجله انعطاف پذیری
28 دی 1390 موسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی

...

error: