تربیت کارشناس

 در دوره‌ی تربیت کارشناس محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سعی شده است با برگزاری دوره‌های آموزشی منسجم مهارتی، ضمن یکسان سازی سطح آشنایی شرکت‌کنندگان با مبانی نظری و ارایه آموزش‌های تئوری، عمده زمان آموزش، صرف آموزش مهارت‌ها از طریق تمرینات کارگاهی با هدف ارتقا سطح اثربخشی دوره آموزشی گردد و به این ترتیب هزینه‌های سازمان‌در خرید خدمات آموزشی و همچنین خرید خدمات مشاوره ای کاهش یابد.
در این دوره، که مورد تایید موسسه حسابداران مدیریت استرالیا نیز می‌باشد، کارشناسان معرفی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق دوره‌های مهارتی، تکنیک‌های عملیاتی و اجرایی محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به صورت کارگاهی مطابق با دانش روز و با استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی آموزش داده می‌شوند. در انتهای دوره، فرد آموزش دیده به یک کارشناس قیمت تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبدیل می‌شود و قادر خواهد بود این موضوع را در دستگاه اجرایی خود راهبری و اجرا نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.cmairan.com/training-courses/pbb-expert-training

...

error: